Mobbesaken i Drangedal: Får ikke erstatning fra kommunen

Fem personer har så langt søkt Drangedal kommune om erstatning i det som har blitt kalt Norges største mobbesak. Nå har alle fått avslag.

Cecilie Haugen

Cecilie Haugen var blant de første som fortalte om mobbingen i Drangedal. I månedene som fulgte kom flere titalls historier.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Cecilie Haugen er blant de fem som fikk beskjeden denne uka.

28-åringen var en av de første som stod frem med sin historie. Hun er i dag ufør.

Haugen har fortalt om mobbing og utestengelse gjennom flere år, uten at noen fra skolen eller kommunen hjalp henne.

Reaksjonen på at hun ikke får noen erstatning ble voldsom.

– Det sprakk bare. Jeg ble liggende å gråte i fanget til mamma, forteller hun til NRK.

– Jeg trenger en bekreftelse

Mobbesaken i Drangedal fikk stor oppmerksomhet i fjor. Saken vokste voldsomt i omfang etter at de første personene stod frem.

Totalt har flere enn 70 personer fortalt advokat Vibeke Hein Bæra om mobbing gjennom oppveksten i bygda. Historiene går fra 60-tallet og fram til i dag.

Haugen har vært åpen om svært personlige ting i media. Det har kostet, men også gitt henne tro på at kommunen ville komme med en beklagelse. Det føler hun ikke at hun har fått.

– Jeg får ingenting.

Cecilie Haugen

SKUFFET: Cecilie Haugen er skuffet over reaksjonen fra hjembygda.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Nå er hun imidlertid klar på at hun vil fortsette kampen for å rette opp i uretten hun mener seg utsatt for gjennom skolegangen.

– Jeg trenger at denne saken havner i retten. Jeg trenger en bekreftelse på at dette faktisk har skjedd.

Hun mener å kunne bevise påstandene om mobbingen.

– Jeg har dokumenter fra helsesøster opp gjennom årene. Leger og sykehus. Psykologer. Nav. Alt.

– Sterkt provoserende

Hein Bæra mener tilbakemeldingene i saken er sterkt provoserende.

– Man sier at de retter en stor takk til de som har tatt den belastningen som det har vært å fortelle om hva man har opplevd. At det har vært viktig for de videre tiltakene som kommunen skal gjennomføre. Men man avslår enhver form for ønske om kompensasjon.

Vibeke Hein Bæra

Advokat Vibeke Hein Bæra vurderer flere ulike måter å ta sakene videre på, etter avslaget på erstatning fra Drangedal kommune.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

LES OGSÅ: Mobbeoppgjøret i Drangedal

Hun mener avslaget står i grell kontrast mot tidligere uttalelser om at hver enkelt som har opplevd lovbruddene i Drangedal skal tas på alvor.

Hein Bæra sier til NRK at det eneste som i realiteten tilbys er bistand fra psykolog.

Trenger mer dokumentasjon

Terje Martinsen, advokat i Kogstad Lunde, representerer Kommunal landspensjonskasse (KLP), som igjen håndterer saken for Drangedal kommune.

Han sier til NRK at ingen har fått tilbud om psykologhjelp fra Drangedal kommune.

– Vi har henvist til det alminnelige helsevesenet dersom noen opplever at de har behov for det.

Martinsen sier at kompensasjon for hjelp hos psykolog kun er aktuelt dersom man har krav på erstatning, og psykologbistand er spesifisert som en del av denne.

Da må det gjøres en individuell vurdering, understreker han.

Advokat Terje Marthinsen

Terje Martinsen er advokat og partner i Kogstad Lunde & Co.

Foto: Kogstad Lunde & Co

Vurderer å ta sakene videre

Hein Bæra sier hun tolker avslaget som et foreløpig avslag.

Hun sier videre at hun vurderer å bringe sakene inn til behandling for Likestillings- og diskrimineringsnemnda for å konstatere om dette er lovbrudd eller ikke.

Et annet alternativ er å ta sakene inn til domstolene for en avgjørelse der.

Så det betyr at de som har fått nei nå fremdeles kan håpe på et annet utfall i saken?

– Å, ja. I høy grad.