Frykter for sikkerheten til sjøs

– Vi frykter for sikkerheten dersom bordingsfeltet for skip med losplikt flyttes fra Færder til Bastøy, sier tillitsvalgt for losene, Esben Glad.

Store endringer for norskekystens voktere

I dag går losen ombord i skipene utenfor Færder, fra losstasjonen på Hvasser i Tjøme kommune. Samferdselsdepartementet har bedt Kystverket om å utrede en mer effektiv lostjeneste som kan bety at losene vil borde skipet først ved Bastøy, på tur inn Oslofjorden.

Dårligere sikkerhet

– Ved å flytte bordingsfeltet inn så kan vi risikere at fartøy som aldri har vært her før ikke får los ombord før Bastøy, og det vil være en dårligere sikkerhetsfaktor enn slik vi har det i dag ved at losene kommer ombord utenfor Færder, sier Glad.

Esben Glad.

Glad er ikke glad for flyttingen.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Vil konkurranseutsette lostjenestene

Kystdirektør Kirsti Slotsvik sier at det kan bli aktuelt å konkurranseutsette lostjenestene. Dermed vil staten kunne hente inn anbud fra ulike godkjente tilbydere.

Det Samferdselsdepartementet vil med utredningen er at det blant annet skal bli mindre byråkrati og færre ledd fra losdirektøren til den utøvende los.

– Mindre byråkrati og færre ledd fra losdirektør til den utøvende los er krav som vi har fått gjennomslag for og som vi er positive til, sier Glad.