Hopp til innhold

Kongsgård funnet i Borre

Vikingenes kongsgård i Borre er funnet.
Arkeologer sier funnet er sensasjonelt og at historien må skrives om.

Avmerket område ved Borrehaugene

Området hvor langhusene har stått er nå avmerket ved Borrehaugene.

Foto: Svein Alfredsen / NRK

Funnet ble gjort i forbindelse med skanning av arealet med georadar og magnetometer tidligere i høst.

Arkeologer har i flere tiår søkt etter bebyggelsen som hører sammen med gravene i Borre. Tidligere søk har ikke gitt de forventede resultater.

Kongsgård i Borre

Slik kan det ene langhuset ha sett ut.

Foto: Illustrasjon / rekonstruksjonsforslag: Arkikon

Nå har undersøkelsene med georadar og magnetometer ført til funn av to hallbygninger som har vært mellom 30 og 40 meter lange og 10 meter brede.

Dette er aristokratiets festsaler og ikke bare en gravplass.

- Dette er beviset på at stedet har vært et kongelig maktsenter i Vikingtiden, sier arkeolog Terje Gansum

Avmerket område ved Borrehaugene
Foto: Svein Alfredsen / NRK

Borre var et senter for vikinger

Funnet er sensasjonelt og styrker teorien om at Borre har vært senter for vikingene rundt Viken (Oslofjorden).

Det er kostbart å gjennomføre geofysiske undersøkelser. Denne kostnaden er likevel ikke stor når vi ser resultatet vi har fått, sier arkeologene Anitra Fossum, Lena Fahre og Terje Gansum i Vestfold fylkeskommune

Hallbygningen som nå er påvist, ligger kun 100 meter fra storhaugene. Det er tidligere gjort undersøkelser i dette området. Deler av et utgravningsfelt fra 1991 ligger til og med i den ene hallbygningen, forklarer Gansum.

Nye analyser av dette materialet bekrefter tolkningene av georadarmålingene. Det forligger datering til 6-700-tallet fra stolpehull i den største av hallene.

Borrehallene

Dette er tolkningene etter undersøkelser med georadar ved Borrehaugene. Kartet viser hvor husene har stått.

Foto: Kart - Vestfold fylkeskommune

Historien må skrives om

Mye av vikingtidshistorien er i ferd med å skrives om, og selv nye forskningsresultater må justeres allerede. Kaupangs rolle som maktsete på 700-800-tallet må ses i lys av et sterkt maktsenter lenger nord.

Bildet av vikingtiden blir stadig mer komplekst og vi ser spor av internasjonale maktrelasjoner, sier de tre arkeologene.

Vestfold er pilotfylke

Riksantikvaren har tidligere pekt ut Vestfold som pilotfylke i utviklingen av geofysiske undersøkelsesmetoder i Norge.

I april ble ni graver fra jernalderen påvist ved hjelp av magnetometer og georadar. I sommer bevilget fylkespolitikerne penger til de siste undersøkelsene ved Borreparken.

Innleid ekspertise fra Sverige og Østerrike gir prosjektet en internasjonal profil.

Vestfold fylkeskommune ønsker å fortsette arbeidet i årene som kommer.

Uenig i at det er en sensasjon

Direktør Egil Mikkelsen ved Kulturhistorisk museum Universitetet i Oslo sier man alt for lett griper til karakteristikken sensasjon.

- En må si at dette er en viktig observasjon som er gjort, men en får ikke kalle enhver arkeologisk undersøkelse eller påvisning for sensasjon. Da blir begrepet for slitt, sier Mikkelsen

(NRK)