Jotun med milliardresultat

Jotun omsatte for 10,9 milliarder kroner de åtte første månedene i år. Omsetningen økte med to prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Den moderate veksten skyldes redusert aktivitet innen skipsbygging og fremdeles lav aktivitet innenfor offshoresektoren. Selskapet har et resultat på 1,7 milliarder kroner i årets første åtte måneder.