Jobbtørke for oljeingeniører

Det store ingeniørmiljøet i Sandefjord trenger jobber. Tillitsvalgte og ordføreren er bekymret.

Trond Giske hos Grenland Group i Tønsberg

FÅ JOBBER: Ordrebøkene tømmes og det er få nye oppdrag som venter for oljeingeniørerne i Sandefjord. (Arkivbilde)

Foto: Jan Gulliksen / NRK

I Sandefjord har jobbtørken vært vanskelig å takle i lengre tid. Ingeniørmiljøet i Sandefjord er stort, rundt 400 ingeniører tjener til livets opphold i byen. Det siste halvåret har det vært liten utvikling i jobbmarkedet og det er blitt et problem å holde på fagmiljøet i regionen.

Hallstein Bast, leder Vestfold Venstre

Hallstein Bast er hovedtillitsvalgt i Wood Group og er bekymret for situasjonen for ingeniørmiljøet i Sandefjord.

Foto: Rune Jensen / NRK

– Ordrebøkene tømmes og det er lite tilgang på nye ting. Det er få oppdrag fra spesielt Statoil, som er den absolutt største aktøren. Wood Group har greid å holde skansen lenge, men måtte til slutt gå til permitteringer i mars, for øyeblikket et rundt 75 permittert, dvs. rundt en femtedel av ingeniørene, sier hovedtillitsvalgt Hallstein Bast.

Være eller ikke være

Han forteller at den mest aktuelle jobben de håper på nå er boligplattformen til «Johan Sverdrup»-feltet som skal tildeles i løpet av en uke.

– Jeg vil ikke overdramatisere, fortsetter Bast, men for Wood Group tror jeg dette er være eller ikke være for den utviklingen vi jobber med og ønsker for flere av kompetansemiljøene i Sandefjord.

Henning Halvorsen fra NITO og Aksel L. Andreassen fra Tekna deler bekymringen. Miljøet i Sandefjord trenger oppdrag for å overleve og de tre tillitsvalgte håper Statoil tar hensyn til ingeniørmiljøet i Sandefjord, når de skal vurdere hvem som får oppdraget med å lage boligplattformen til Johan Sverdrup-feltet.

– Det blir et enormt tilbakeslag, ikke bare for oss i Wood Group, med tanke på ambisjonene vi har hatt, hvis ikke oppdragene kommer vår vei, sier Bast.

– Viktig for hele byen

Både Sven Flåtten i finanskomiteen i Stortinget og ordfører Bjørn Ole Gleditsch følger godt med og blir holdt oppdatert.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch er også bekymret for situasjonen for ingeniør-miljøet i Sandefjord.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Ingeniørmiljøet er viktig for Sandefjord. Vi har kjempet for å få dette miljøet til Sandefjord. Men det er begrenset hva vi kan gjøre for å påvirke prosessen som pågår nå sier ordføreren.

Han sier at kommunen gjør det de kan for å legge til rette slik at næringslivet har generelt gode rammevilkår. Gleditsch peker på at byen har en internasjonal skole, et rikt og variert restauranttilbud, gode boforhold og gode kommunale tjenester.

– Forsvinner jobbene og ingeniørene fra byen, så vil det få store ringvirkninger for hele kommunen, i form av lavere skatteinntekter for kommunen, og lavere omsetning for butikkene og restaurantene i byen, sier Gleditsch, som krysser fingrene for at kontrakten fra Statoil kommer til Sandefjord.