Hopp til innhold

Forventer vekst innen IKT-næringen

Ifølge Nav er IKT-bransjen en relativt liten næring i Vestfold, men blant de næringene som vokser raskest.

Roger Johannessen

SPISSKOMPETANSE: Roger Johannessen, regionsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud i Norges største IT-selskap EVRY, sier at spisskompetanse er veldig viktig dersom man ønsker seg jobb innen IT.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

– Navs bedriftsundersøkelse melder om vekst innen IKT-bransjen i Vestfold, sier avdelingsdirektør i Nav Vestfold, Gunhild Løkkevol.

IKT forbindes ofte med ren IT, men i Nav-kategori er det også snakk om næringene innen kommunikasjon, telekommunikasjon og media.

– IT-bransjen vil nok vri seg litt bort fra de tradisjonelle IT-jobbene som vi har sett tidligere, sier Løkkevol.

Sakte vekst

IKT er en relativt liten næring i Vestfold sammenlignet med fylkene Oslo og Akershus, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag.

Omtrent 2,1 prosent av de sysselsatte i Vestfold jobber innen denne næringen, hvorav halvparten er å finne spesifikt innen IT-bransjen. Til sammenligning ligger landsgjennomsnittet på 3,4 prosent.

– Man kan si at det er litt lite i Vestfold akkurat nå i forhold til fylkene med storbyer, men det er av naturlige grunner. Veldig mange bransjer starter i storbyer og kommer senere til oss. Men når det kommer til Vestfold, da kommer det godt, sier Løkkevol.

– Flere bedrifter søker IT-tjenester

Gunhild Løkkevol

FORNØYD: Avdelingsdirektør i Nav Vestfold, Gunhild Løkkevol, er fornøyd med at IKT-bransjen er i vekst.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Den tradisjonelle IT-bransjen med PC-er og servere i kundens lokaler, forsvinner til fordel for mer spisset kompetanse innen sikkerhet og skytjenester.

Roger Johannessen, regionsleder i blant annet Vestfold i Norges største IT-selskap EVRY, forteller at mange bedrifter som tidligere har sett på IT som en kostnad, nå ser på IT-tjenester som en nødvendighet.

– Vi ser en utvikling i samfunnet med digital transformasjon hvor veldig mange bedrifter endrer seg og får nye utfordringer. Ting automatiseres og forretningene får behov for hjelp fra IT-siden til å forenkle arbeidsprosesser og til å gjøre ting på en annen måte, sier Johannessen.

Mange søker jobb uten å få den

Han påpeker at mange søker jobb innen bransjen, men at arbeidsgiverne stadig møter på rekrutteringsproblemer.

For at næringen skal vokse raskere, kreves det nå mer spesifikke egenskaper.

– Det er jo noen IT-jobber som forsvinner. Mange av dem som mister jobben, er arbeidssøkende, men de er ikke nødvendigvis kvalifiserte til stillingene. Vi trenger folk som er gode på nettverk og sikkerhet, applikasjonsutvikling og de som er gode på forretningsforståelse og på å hjelpe kunden videre med IT-verktøy.