Flere uoppklarte branner på lite område i Tønsberg

Brannvesenet rykket ut ni ganger bare i sommer.

Det brenner ofte i skogen ved Ilebrekke

I sommer brant det ni steder i området ved Ilebrekke. Her er Vestfold interkommunale brannvesen i gang med å slukke en av dem.

Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Et søk i NRKs og andre mediers arkiver viser at det i løpet av de to siste tiårene har vært minst 35 større eller mindre branner innenfor en radius av noen få hundre meter på Ilebrekke i Tønsberg.

De fleste brannene er ikke oppklart, og mye tyder på at de kan være påsatt.

Enkelte ganger har det brent i konstruksjoner som garasjer, utebod og søppelskur, men som oftest er det lyng, skog og kratt som står i flammer.

Mistenker ildspåsettelse

Flere av brannene har startet på steder der både politi og brannvesen mener det ikke er naturlig at det skulle begynne å brenne. Slike branner skaper mistanke om at de kan være påsatt.

I sommer har det vært ni brannutrykninger til dette området. Et par av tilfellene gjaldt imidlertid bråtebrenning, og en gårdbruker fikk en bot på 6000 kroner for en slik hendelse.

Fått konkrete tips

Knut Erik Ågrav

Krimsjef Knut Erik Ågrav sier at branner kan være vanskelige å etterforske, og det kan være en utfordring å finne bevis som holder til en domfellelse. Tips fra publikum er viktige, sier han.

Foto: Rolf Christian Hatling / NRK

Men krimsjef Knut Erik Ågrav ved Tønsberg politikammer sier at 5–6 av brannene oppsto på steder der det verken var elektrisitet eller annet som kunne forårsake en brann. Tips og informasjon fra publikum er viktig for politiet.

Ett av sporene de nå følger, er nettopp på grunnlag av tips de har fått.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger om at det er observert en mann, muligens en uteligger, i skogsområdet på Ilebrekke i sommer. Og nylig fikk vi et forholdsvis konkret tips slik at vi har håp om å identifisere mannen. Men det gjenstår jo å se om han har noe med brannene å gjøre.

Tror ikke det er samme person

Ågrav liker dårlig at det de tror er påsatte branner, skjer i et forholdsvis lite område.

Så langt synes han det er vanskelig å si om det kan være en sammenheng mellom sommerens branner og de tidligere brannene på samme sted.

– Men om vi får en løsning på disse siste brannene, så er det naturlig at vi ser på andre branner i det samme området. Men jeg har ikke noe tro på at en og samme person kan stå bak samtlige branner i dette området over en så lang periode som 20 år.

Laster kart, vennligst vent...

Ilebrekke i Tønsberg.