Trykt feil i appen? Kan nesten glemme å klage på boten

Mange gjør feil når de skal parkere elektronisk, men nesten ingen får medhold i klagene.

Kvinne holder opp mobiler med parkeringsapper.

MANGE FELLER: Man skal holde tunga rett i munnen når man betaler parkeringa via en app.

Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

– Vi fører ikke statistikk på det, men det er svært få som får medhold, sier leder Merete Horn-Eggestøl i Parkeringsklagenemnda.

I 2019 fikk de inn rundt 895 klager fra folk som hadde fått bot etter å ha gjort feil i appen.

Så å si alle klagene om elektronisk parkering fikk avslag. Sjåfører som har gjort en feil i en nødssituasjon, får medhold.

– Eller hvis man ikke har hatt mulighet til å kontrollere hva som ble tastet inn. De fleste gangene får fører spørsmål om det er tastet inn riktig informasjon. Nemnda har uttalt at dersom fører ikke kontrollerer dette, er det et forhold som fører selv må ta ansvar for, sier Horn-Eggestøl.

Skriver bøter

SER IKKE: Parkeringsvaktene kan som regel ikke se at føreren har gjort en liten feil i appen. De får bare opp at bilen ikke har gyldig parkering.

Foto: Robert Hansen / NRK

De vanligste tabbene er:

  • Å legge inn feil bil når man starter parkeringen. Mange har flere biler registrert inne i parkeringsappen. Starter man parkeringen for feil bil, får man bot selv om man kan vise at man har betalt.

  • Å skrive inn feil bokstav eller bytte om siffer i bilnummeret ved billettløs parkering.

  • Å legge inn feil kode for parkeringsområdet.

Dette belønnes med en gul lapp på ruta, og 600 kroner i bot. Mange synes det er urettferdig når de har betalt for parkeringen i god tro.

Bare i Tønsberg får rundt 11.000 bilførere bot for feilparkering hvert år. Ti prosent av disse klaget.

– Mye av dette handler om feil bruk av app ved at man skriver feil bilnummer, sier Erik Lund, sjef for Tønsberg parkering.

Erik Lund, sjef i Tønsberg Parkering.

BØTER: Erik Lund er sjef i Tønsberg parkering.

Foto: Robert Hansen / NRK

Han ber kunder huske å sjekke bilnummeret opp mot appen to ganger, og forsikre seg om at man står parkert i riktig sone.

Totalt kom det inn 5.286 klager til Parkeringsklagenemnda i 2018. Rundt 70 prosent fikk avslag.

Vil ha tydeligere merking

Forbrukerrådet får inn mange saker om parkering, selv om det er nemnda som er rett adresse for klagene.

– Jeg har selv fått bot etter at jeg la inn feil plasskode. Parkeringsgebyr er sure penger å betale. Det er nok grunnen til de mange klagene, sier juridisk leder i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

FIKK BOT: Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Han oppfordrer samtidig app-selskapene til å bli flinkere å merke appene.

– De bør legge inn flere sikkerhetssystemer. Det kan være et bilde av bilen når man legger inn parkeringen. Eller et ekstra kontrollspørsmål om man virkelig er sikker på at man har lagt inn rett kode for parkeringsplassen, sier Iversen.