Flere får kneproteser

Fra 2005 til i fjor økte antall operasjoner av kneproteser ved Helse Sør-Øst med 46 prosent.

I fjor fikk nærmere 2600 personer operert inn slike proteser i regionen, viser tall fra Norsk Pasientregister.

Overlege Arnulf Hagen ved Sykehuset i Vestfold sier at Norge var sent ute med slike operasjoner.

Han antar derfor at tallene viser at det har vært et stort udekket behov for slike proteser.