Hopp til innhold

Ett av fire digitale brev åpnes ikke

Høyre ønsker seg heldigital kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne innen 2025, men ett av fire brev som blir levert til innbyggernes digitale postkasse åpnes rett og slett ikke.

Uåpnet digipost

UÅPNET: Mange lar digitale brev fra det offentlige blir liggende.

Foto: Sigmund Bolme / NRK

Selv om regjeringen i 2014 bestemte at de fleste statlige virksomheter i hovedsak skal kommunisere digitalt med innbyggerne, så har bare 1.8 millioner nordmenn registrert seg for digital postkasse i 2018. Det er mindre enn femti prosent av den voksne befolkningen.

Over 144 000 nordmenn har reservert seg mot å få viktige dokumenter digitalt. Ett av fire brev som sendes til de digitale postkassene åpnes heller ikke, opplyser Direktoratet for forvaltning og IKT.

Må være brukervennlig

Stortingsrepresentant og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, Solveig Sundbø Abrahamsen (H), er bekymret over de lave tallene.

Solveig Sundbø Abrahamsen

DIALOG: Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen mener man må ha en god dialog med innbyggerne for å finne løsninger som fungerer godt.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Digipost har økt antall brukere jevnt og trutt siden det startet opp. At det nå er 1,8 millioner brukere er positivt, men det er bekymringsfullt hvis ett av fire brev ikke blir åpnet. Det kan tyde på at mange ikke er fornøyde med tjenesten, og ny teknologien må være brukervennlig, sier Abrahamsen.

Mye å spare

I 2016 sendte det offentlige Norge ut åtte brev per innbygger. Det blir 40 millioner brev i året, som ifølge kommunal og moderniseringsdepartementet gir en kostnad på 400 millioner kr i porto. CO₂ utslippet tilsvarer daglige utslipp fra 250 000 biler.

Høyre ønsker å få alle disse brevene over på digitale plattformer innen 2025, og håper dette vil kunne spare samfunnet for store utgifter og miljøutslipp i årene fremover. Skal det gå må de digitale tjenestene brukes. Abrahamsen tror flere lignende tjenester kan bidra til å forvirre innbyggerne.

– En av forklaringene på at brev blir liggende uåpnet kan være at de sendes flere steder. De fleste i Norge bruker for eksempel Altinn, der folk får mange av de samme dokumentene. Noen brev sendes også på papir i tillegg til digitalt, sier hun.

Felles løsning er bedre

Det finnes i dag to løsninger for digital postkasse i Norge, Digipost som eies av Posten AS og danske e-Boks. Av de to er Digipost klart størst, og posten anslår at de har cirka 90 prosent av markedet.

John Eckhoff, pressesjef, Posten Norge

EN POSTKASSE: Pressesjef i Posten John Eckhoff, sier at folk bør få slippe å forholde seg til mer enn ett sted å logge inn.

Foto: Posten Norge

Pressesjef i Posten, John Eckhoff, mener det ligger mye potensial i Digipost, og tror det vil være en fordel for forbrukerne hvis man kunne samle alt på et sted. Han sier at mange offentlige virksomheter fortsatt prioriterer egne løsninger.

– Vi har forståelse for at forskjellige virksomheter har forskjellige behov, men vi tror ikke de ser hele bildet. Tradisjonelt har folk hatt en postkasse, og det er mer kundevennlig om de kun må forholde seg til ett sted å logge inn, sier Eckhoff.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark