Skal ha brutt seg inn i skolens datasystem og endret fraværet

Åtte elever ved Norges største videregående skole er mistenkt.

Skilt som peker mot inngangen til Sandefjord videregående skole.

DATAINNBRUDD: Rektor Harald Møller kan ikke huske å ha opplevd liknende situasjon ved skolen før. (arkivbilde)

Foto: Vestfold fylkeskommune

Det er Sandefjord videregående skole som har anmeldt saken. De ser veldig alvorlig på det som har skjedd.

Elevene er fra 16 til 18 år.

– Vi mener at elever har tatt seg inn i et datasystem hos oss som er passordbelagt, hvor de ikke har noe å gjøre, sier rektor Harald Møller.

Han legger til at de har flere systemer ved skolen som det er viktig at ikke andre enn dem som skal kunne det, kommer seg inn i. Og at de har et tydelig reglement rundt slikt på skolen.

I dette tilfellet mener de at noen har fått tak i passordet.

– Her har noen fått tak i et passord, tatt seg inn og foretatt seg ting i det systemet som vi anser som alvorlig, sier Møller.

Han opplyser videre at de fattet mistanke til saken da de oppdaget at det var gjort ting inne i systemet som de selv ikke hadde gjort.

– Vi så at det hadde skjedd noe i systemet som ikke hang sammen med de tingene vi har gjort der.

Systemet brukes blant annet til å registrere fravær. Man kan for eksempel slette eller legge til fravær på seg selv eller andre.

– Endret fravær for enkelte elver

Politiadvokat ved Sør-Øst politidistrikt, Nina Magnussen Røed, bekrefter at de har mottatt anmeldelsen.

Ifølge den har elever ved skolen tatt seg inn i skolens datasystemer ved bruk av et passord, og endret på fravær for enkelte elever.

Nina Magnussen Røed

Politiadvokat Nina Magnussen Røed.

Foto: Robert Hansen / NRK

Politiet er i gang med etterforskningen.

– Flere elever er avhørt. Per i dag er det åtte mistenkte i saken. Det gjenstår å avhøre flere av de mistenkte og noen ansatte ved skolen. Det gjenstår også å innhente noe dokumentasjon, sier Røed til NRK.

Hun opplyser videre at de åtte mistenkte er elever ved skolen.

Jobber med forebygging

Utdanningsdirektør i Vestfold Fylkeskommune, Lisbeth Eek Svensson synes at hendelsen er alvorlig og sier at dette er en sak de vil analysere og ta lærdom av.

– Det kan være at det er en praksis vi må ha et forhold til eller at det er noen forhold vi må forbedre i forhold til hvordan vi håndterer den daglige situasjonen.

Møller forteller at alle elever som begynner hos dem, må skrive under på at de har lest og forstått skolens reglement om atferd ved skolestart. Og at skolen jobber med dette gjennom hele skoleåret.

Han ser nå svært alvorlig på at noen har brutt dette reglementet, og sier at det er derfor skolen har valgt å anmelde saken.

– Vi har et reglement som veldig tydelig sier at innbrudd i skolens digitale systemer i våre datasystemer er å regne på linje med innbrudd i vår fysiske bygningsmasse. Vi reagerer på samme måte som om noen hadde brutt seg inn i skolebygningen vår på nattetid når skolen er låst, sier rektoren.