Eldre tror de ser bedre enn de gjør

90 prosent av eldre over 80 år har nedsatt syn eller hørsel uten at de vet det.

Inger Lund og Gro Gade Haanes

TESTER: Gro Gade Haanes testet Inger Lunds syn.

Foto: Helena Rønning / NRK

Eldre over 80 år trenger hjelp til å se og høre bedre. Det kommer fram i en ny doktorgradsavhandling skrevet at Gro Gade Haanes.

Hun har intervjuet og testet nesten 100 eldre over 80 år tilknyttet hjemmetjenesten i flere kommuner på Østlandet.

– Jeg fant at de eldre selv mener at de ser og hører bedre enn det de standardiserte testene viste, sier hun.

Hun fant at over 90 prosent av de eldre hun undersøkte hadde svekkelser i syn og/eller hørsel, mens de fleste sa selv at syntes de så og hørte ganske godt.

Haanes tror at sansene svekkes så gradvis at de eldre ikke oppdager det selv.

– De etablerer en hverdag tilpasset forholdene, sier hun.

Hjemmesykepleien kan kanskje hjelpe

Hjemme hos Inger Lund (89) viser Haanes hvor enkelt en slik synstest kan gjøres. Lund synes hun ser ganske bra, men klarer ikke å se de nederste bokstavene på plakaten fra andre kanten av stua.

Hun har også makuladegenerasjon på det venstre øye som ingen kan gjøre noe med.

Haanes tenker at hjemmesykepleien lett komme hjem til folk og gjøre tester.

Eldres syn og hørsel

SANDEFJORD: Inger Lund (89) klarer seg selv i sin lille hyggelige leilighet midt i sentrum av Sandefjord. Hun synes hun ser helt greit tatt i betrakting at hun har makuladegenerasjon på det venstre øyet. Hun går til øyelege en gang i året, men kjenner flere som kvier seg for å gå til lege og for å spørre om hjelp.

Foto: Helena Rønning / NRK

– Det høres veldig positivt ut, skyter Inger Lund inn.

Hun kjenner mange som kvier seg for å gå til øyelegen. I tillegg er det ofte lang ventetid hos spesialistene.

Haanes fant også at mange eldre hadde høreapparat, men at det ikke ble brukt.

– Det er krevende å bruke høreapparat og det trengs tålmodighet å venne seg til det, sier hun.

Lund nikker bekreftende. Hun kjenner flere som har høreapparatet liggende i skuffen.

Et viktig tema

Kristin Mehre

FOKUS: Kristin Mehre er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for dette tema i dag, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Kristin Mehre.

Hun legger til at de vil studere avhandlingen nøye og se den i sammenheng med annen kunnskap på område. Så vil direktoratet gjøre en vurdering på om det trengs nye retningslinjer.

Livskvalitet og stimuli

– Å se og høre er selve kontakten til verden rundt, sier Gro Gade Haanes.

Hun forteller også at det er sammenheng mellom Alzheimer og hørselstap. Hun mener også at flere kan isolere seg og bli deprimerte av å ha svekkede sanser.

Da Gro Gade Haanes gjorde datainnsamlingen hos de eldre ga hun dem også råd om bedre lys inne, skarpere kontraster og oppfordret dem til å oppsøke hjelp.

– Men de eldre fulgte bare delvis opp disse rådene. Man kan ikke forvente at så gamle mennesker skal klare å få til alle disse tingene selv. De trenger hjelp, sier hun.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Vigdis Hella

Vigdis Hella gir deg kveldens nyheter fra fylket

Vigdis Hella gir deg kveldens nyheter fra fylket