– Ikke gå rett i skyttergravene

Ordførere protesterer kraftig på den etterlengtede planen for ny togtrase mellom Tønsberg og Larvik. – For å lage omelett må du knuse noen egg, sier NHOs Tom Olaf Kjær.

Tom Olaf Kjær

OPTIMIST: Tom Olaf Kjær mener det viktigste bli å bygge ut Vestfoldbanen sørover. Da kan ikke alle få det som de vil, mener han.

Foto: Montasje / NRK

I går ble planene for den nye togtraseen presentert av det nye statlige foretaket Bane NOR.

Vestfolds politikere fikk se tre nye alternativer for hvor dobbeltsporet mellom Tønsberg og Larvik kan gå i fremtiden. Dette arbeidet er en del av InterCity-satsingen på Østlandet.

– Det mest vesentligste for oss handler om reisetid, sier prosjektleder Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Det finnes foreløpig ingen penger til dobbeltsporet sørover i Vestfold.

Målet er nå at kommunene skal bli enige om et trasevalg, og til slutt spille inn sine ønsker til Samferdselsdepartementet, slik at dobbeltsporet kommer inn igjen i Nasjonal transportplan.

Tom Olaf Kjær har jobbet i Plattform Vestfold for NHO i 10 år og er redd for at lokalpolitikerne ikke blir enige og at hele dobbeltsporet står i fare for å falle i fisk.

– Ja, det er helt reelt. Vi skal huske på at denne delen av Vestfoldbanen ikke er inne i Nasjonal transportplan og det er noe vi virkelig må kjempe for. Vi må nå samarbeide og stå sammen for å skaffe bevilgninger, sier han.

I forslaget sløyfes dagens trase fra Tønsberg via Jarlsberg og erstattes med omfattende endringer på jernbanenettet med enten:

Tønsberg-Stokke:

  • Mot Vear: Starter i Jarlsbergtunnelen og svinger vestover i kulvert/tunnel under nordenden av Slottsfjellet. Den nye stasjonen vil ligge i området Eckersbergs gate-Farmannsveien. Korridoren krysser videre over Kjelleveien og fortsetter på bro over Byfjorden, sør for Ilene naturreservat. Herfra går den delvis i tunnel og delvis i dagen, videre mot Stokke.
  • Mot Nøtterøy: Starter i Jarlsbergtunnelen og går til en ny stasjon i området ved dagens stasjon i Tønsberg. Videre følger korridoren det gamle havnesporet og krysser over Kanalen i bro. Deretter går korridoren i tunnel under Teieskogen, på bro over Vestfjorden og fortsetter i dagen mot Stokke.

Stokke-Sandefjord:

  • Torp vest: Starter i Stokke og går på vestsiden av Torp Sandefjord lufthavn. Her vil den nye stasjonen ligge i nærheten av terminalen på lufthavnen. Korridoren går videre i tunnel gjennom Mokollen til ny stasjon ved Sandefjordsveien. Fra stasjonen følger korridoren dagens jernbanetrasé til Furustad.
  • Unneberg: Starter i Stokke, går på østsiden av Torp Sandefjord lufthavn, og dreier vestover i tunnel gjennom Mokollen til en ny stasjon ved Sandefjordsveien. Fra stasjonen følger korridoren dagens jernbanetrasé til Furustad.
  • Gokstad: Starter i Stokke, går på østsiden av Torp Sandefjord lufthavn, og følger eksisterende jernbanetrase til dagens stasjonsområde. Her planlegges nye Sandefjord stasjon. Deretter følger korridoren dagens jernbanetrasé til Furustad.

Sandefjord-Larvik:

  • Kongegata-korridoren: Starter på Furustad i Sandefjord, går videre gjennom Tjølling og på bro over Lågen ved Hegdal. Herfra i tunnel gjennom Byskogen inn mot sentrum til en ny stasjon. Den vil ligge delvis under bakken ved Kongegata og Johan Sverdrups gate. Fra stasjon krysser korridoren Farriselva og Hammerdalen på bro før den kobler seg til Kleivertunnelen.
  • Indre havn-korridoren: Starter på Furustad i Sandefjord, går videre gjennom Tjølling og på bro over Lågen ved Hegdal. Herfra i tunnel gjennom Mesterfjellet til østenden av dagens stasjonsområde, hvor det planlegges ny stasjon. Korridoren fortsetter på bro langs eksisterende jernbane gjennom Hammerdalen, før den kobler seg til Kleivertunnelen.
Laster kart, vennligst vent...

FORSLAGENE: Dette er forslagene til den nye togtraseen fra Tønsberg til Larvik.

Kritiske ordførere

Det tok ikke lang tid før det kom reaksjoner fra politikerne. Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang spratt opp av stolen da han så forslagene.

– Jeg trodde ikke dette skulle komme. Dette har så store konsekvenser for Nøtterøy, sier Jonstang.

I både Tønsberg og Sandefjord kan det bli flytting av togstasjonen og Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditcsh sier han vil lenke seg fast i den gamle stasjonen dersom den blir flyttet ut av sentrum.

– I Vestfold har vi vedtatt en regional plan for bærekraftig arealpolitikk og i tillegg har vi vedtatt en kommuneplan i Sandefjord som går på å fortette i sentrum. Da skal vi ha stasjonen i sentrum, sier Gleditcsh.

Dette er alternativene til ny togtrase i Vestfold.

REAGERER: Ordfører på Nøtterøy, Roar Jonstang og ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch reagerer på forslagene til ny jernbanetrase fra Tønsberg til Larvik.