Hopp til innhold

Bygger ut DAB-anlegg i flere tunneler

Statens vegvesen investerer for å gi bilistene bedre radiosignal, men foreløpig gjelder det kun én del av landet.

Vegarbeidere setter opp radioskilt

Flere tunneler skal få DAB-anlegg.

Foto: NRK

Nå har Statens vegvesen satt opp en liste over 27 korte tunneler i region sør som skal oppgraderes for å unngå at det blir stille i bilradioen.

– Vi er ikke pålagt å gjøre det, men vi gjør det som en service til trafikantene, sier ingeniør Jan Øyvind Pedersen i Statens vegvesen Region Sør.

Jan Øyvind Pedersen

Jan Øyvind Pedersen, Statens vegvesen Region Sør

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ifølge sikkerhetsforskrifter skal det være DAB i nye tunneler som er over 500 meter lange. Det er også montert DAB-anlegg i tunneler som tidligere hadde FM-utstyr.

Nå kommer det også DAB-anlegg i kortere tunneler på europaveier, riksveier og fylkesveier i Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud.

I tillegg ligger også rasoverbygget ved Svandalsflona i Hordaland på lista.

(artikkelen fortsetter under tabell)

Tunneler som kan få DAB-anlegg

Tunneler som kan få DAB-anlegg Fylke

Vei

Navn

Lengde

Aust-Agder

E18

Bruråsen

176 m

Vest-Agder

E39

Åtlandstunnelen

360 m

Vest-Agder

E39

Lindlandtunnelen

250 m

Vest-Agder

E39

Svindlandtunnelen

350 m

Vest-Agder

E39

Gaupåstunnelen

310 m

Vest-Agder

E39

Lavolltunnelen

370 m

Vest-Agder

E39

Siratunnelen

350 m

Vest-Agder

E39

Gjeilenetunnelen

300 m

Vest-Agder

E39

Djupedaltunnelen

161 m

Aust-Agder

Rv 9

Bykle 1 (Byklestigen)

411 m

Aust-Agder

Rv 9

Bykle 2 (Sandfjødd eller Svåa

300 m

Aust-Agder

Fv 410

Havstad-Kuviga

435 m

Aust-Agder

Fv 420

Bjorvika

145 m

Aust-Agder

Fv 420

Østre Vallesverd

215 m

Aust-Agder

Fv 420

Trøde-Bråhei

365 m

Telemark

E18

Telemarksporten

270 m

Hordaland

E134

Svandalflona rasoverbygg

522 m

Telemark

Rv 36

Slåttekåstunnelen

300 m

Telemark

Rv 36

Sannerholttunnelen

100 m

Telemark

Rv 36

Holtetunnelen

200 m

Telemark

Fv 32

Hovengtunnelen

400 m

Vestfold

E18

Stenbjørnrød miljøtunnel

111 m

Vestfold

E18

Natvall mijøtunnel

221 m

Vestfold

E18

Malerødtunnelen

230 m

Vestfold

E18

Sandbekkåstunnelen

155 m

Vestfold

Fv 308

Slottsfjelltunnelen

235 m

Buskerud

E16

Skarettunnelen

460 m

Millioninvesteringer

Det vil trolig koste mellom 200.000 og 300.000 kroner å oppgradere en tunnel med DAB-anlegg. Det vil si at investeringene kan komme opp i over 8 millioner kroner.

– Dette er etter det budsjettert med og vi satser på å ha anleggene klare i løpet av 2018, sier Pedersen.

Statens vegvesen skal nå gjennomføre kontrollmålinger av signalene i de aktuelle tunnelene.

Det er ikke aktuelt å sette opp DAB-anlegg i tunneler hvor det ikke er lagt inn strøm fra før.

– Gledelig nyhet

Sjef for radiodistribusjon i NRK, Petter Hox, sier dette er en gledelig nyhet.

– Dette er veldig gode nyheter. Vi synes det er flott at det blir mer utbygging av DAB-nettet.

Petter Hox

Petter Hox, sjef for radiodistribusjon i NRK

Foto: NRK

Ifølge Hox har det kommet tilbakemeldinger fra publikum som har slitt med dårlig radiosignal langs norske veier.

– Over tid har vi fått innspill og da har vi tatt hensyn til dem, men vi vet også at ofte er det mangelfull montering og svake ledd i mottaksutstyret.

Etter det NRK kjenner til er det foreløpig bare Statens vegvesen Region Sør som har planer om å oppgradere de korte tunnelene med DAB.