Denne traseen stenger om fire år - lenger sør skal toget fortsette på en 130 år gammel trasé

Det vil ikke kjøre tog på ulykkesstedet på Vestfoldbanen etter årsskiftet 2015/2016. Men rett sør for dobbeltsporet skal togene fortsatt kjøre på en trasé fra 1881.

Togavsporing Nykirke

AVSPORING: Én person ble hardt skadd da ett av NSBs nye togsett sporet av ved Nykirke sør for Holmestrand i går.

Foto: Stener Kalberg

Fem personer ble skadd da ett av NSBs nye togsett sporet av ved Nykirke sør for Holmestrand i går. Togsettet var under testkjøring på Vestfoldbanen og det var ikke passasjer om bord.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, og Havarikommisjonen undersøker nå saken. Men én ting er uansett klart:

– Denne delen av traseen forsvinner i 2015, sier utbyggingsdirektør Kjell Bakken i Jernbaneverket til NRK.

Informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket

–Dagens jernbanetrasé er den samme som i 1881, sier utbyggingsdirektør Kjell Bakken i Jernbaneverket.

Foto: Jernbaneverket

1881-trasé lenger sør

Bakgrunnen er moderniseringen av Vestfoldbanen, som startet i 1993 (se faktaboks).

Ved årsskiftet 2015/2016 står den nye dobbeltsporstrekningen fra Holm til Nykirke klar. Dermed kan dagens trasé på strekningen, som har ligget på samme sted siden Vestfoldbanen åpnet i oktober/november 1881, legges ned.

– Dagens jernbanetrasé er den samme som i 1881. Selv om det selvsagt har vært gjort en rekke forbedringer siden den gang, som elektrifisering og utskifting av sviller og pukk, forteller Bakken.

Store deler av den nye 15 kilometer lange strekningen går i tunnel, inkludert via en ny stasjon i fjellet i Holmestrand. Topphastigheten blir 250 kilometer i timen. Den passerer onsdagens ulykkessted i ny trasé like før den kobles til Nykirke krysningsspor, bare noen titalls meter sør for avsporingsstedet.

SE HVOR VESTFOLDBANEN GÅR PÅ KARTET:

  • Blått viser enkeltsporet bane som i all hovedsak følger traseen fra 1881.
  • Grønt viser dobbeltspor som er bygget ferdig.
  • Rødt viser dobbeltspor som enten er under bygging eller hvor byggingen blir satt i gang i 2012.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Må senke farten

Noen kilometer lenger sør på Vestfoldbanen ligger den ferdigbygde dobbeltsporstrekningen Barkåker-Tønsberg, som ble tatt i bruk i november 2011.

Men midt i mellom de to nye strekningenene ligger strekningen Nykirke-Barkåker fortsatt i en enkeltsporet trasé fra 1881. Her må togene ned i lave hastigheter igjen. Slik vil det også være i lang tid etter årsskiftet 2015/2016.

– Nykirke-Barkåker er under planlegging, men jeg kan ikke si når det blir byggestart. Dette avhenger helt av når politikerne kommer med bevilgningene, sier Bakken.

Traseen ligger ikke inne i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP). I tillegg har det vært en del uenighet på lokalt plan om hvor traseen skal gå, blant annet om den skal legges nærmere Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen.

Saken fortsetter under bildet

Togulykken på Nykirke

NY TRASÉ: En ny dobbeltsportrasé på Vestfoldbanen er under bygging mellom Holm og Nykirke. Den vil gå utenom stedet hvor et togsett sporet av onsdag (bildet).

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Bygging på 19. året

Fremdriften i moderniseringen av Vestfoldbanen har gått i rykk og napp siden 1993.

– Vi begynte å bygge på 1990-tallet. Men prosjektet lå nede i ti år, fordi vi ikke fikk nok penger. Det løsnet først da politikerne kom med større bevilgninger fra 2005, sier Bakken.

Utbyggingsrekkefølgen av de ulike parsellene på Vestfoldbanen har vært bestemt ut i fra hvor stor effekt den enkelte parsellen har på dagens togtrafikk, opplyser Jernbaneverket. Derfor ble blant annet Nykirke krysningsspor og Barkåker- Tønsberg bygget ut før Holm – Nykirke.

Saken fortsetter under bildet

Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg

NYTT DOBBELTSPOR: Et nytt dobbeltspor fra Barkåker til Tønsberg åpnet i 2012. Det er foreløpig én del av et puslespill bestående av gamle og nye spor på Vestfoldbanen.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Fire delstrekninger gjenstår

Jernbaneverket legger frem sine forslag til ny NTP 29. februar i år. Torsdag legger de frem sin plan for et mer samlet grep om utbyggingene på strekningene Oslo-Lillehammer, Oslo-Halden og Oslo-Skien.

Fire prosjekter gjenstår før Vestfoldbanen er ferdig utbygget med dobbeltspor, forteller Bakken:

  • Drammen stasjon – Kobbervikdalen, trolig delvis i tunnel opp til det ferdigbyggede dobbeltsporet sør for Drammen
  • Nykirke–Barkåker, som fra 2015/2016 ligger an til å bli en «missing link» mellom to nye dobbeltsporstrekninger
  • Tønsberg stasjon til Farriseidet
  • Porsgrunn–Skien, i forlengelsen av Eidangerparsellen

– Alle disse strekningene er utredet tidligere på ett visst nivå, men vi har ikke detaljplaner for alle, sier utbyggingssjefen.