– Et historisk løft for Telemark

Les oversikten over prosjektene i Telemark i Norsk Transportplan.

Kø ved Åbykrysset i Bamble

Kø ved Åbykrysset i Bamble. Nå kan det bli en slutt på det.

Foto: Vidar Tellefsen

Fylkesordføreren Terje Riis-Johansen (Sp) i Telemark mener at Nasjonal Transportplan (NTP) åpner muligheter for fylket.

Terje Riis-Johansen

Fylkesordføreren Terje Riis-Johansen

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

– Jeg er særlig fornøyd med at tunnelen mellom Århus og Gvammen i Seljord skal stå ferdig i 2017, samt at byggingen av firefelts motorvei i Bamble starter, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Ny E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i Bamble kommune skal påbegynnes i løpet av første fireårsperiode. En ny tunnel på 9,5 km på E134 mellom Gvammen og Århus fullføres også i første fireårsperiode.

Regjeringen tar også sikte på å bygge ny trase på riksvei 36 mellom Skyggestein og Skjelbredstrand i Skien før 2017.

Arbeidet med nye tunneler på europaveien over Haukelifjell skal starte i siste seksårsperiode av transportplanen.

Intercity

Det er satt av 5,6 milliarder til fullføring av dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn.

– Jeg tolker det dit hen at det også blir Intercitytriangel helt frem til Skien. Og at det blir dobbeltspor på hele Intercity-triangelet, sier Terje Riis-Johansen.

Regiondirektør i NHO i Telemark Nicolay Boye sparer ikke på kruttet når det kommer til hvilke muligheter dette åpner for:

– Planen er et historisk løft for samferdselspolitikken i Telemark, sier Boye.

Bypakken

Porsgrunn / Skien er en av ni byområder der regjeringen vil premiere tiltak for å redusere trafikken.

Staten vil også premiere byen som gjennomfører tiltak for å bedre klima og miljøet.

I perioden mellom 2014 og 2023 har regjeringen satt av litt over 26 milliarder til denne ordningen.

Nasjonal transportplan

Nasjonal Transportplan er en plan over tiltak regjeringa ønsker å gjennomføre i den neste ti års perioden.