Ikke lenger håp for Rjukan sykehus

Det er sterke reaksjoner på Rjukan etter at Stortinget støttet helseminister Bent Høie i å legge ned akuttfunksjonen på Rjukan og i Kragerø.

Rjukan sykehus

Fra neste sommer, vil tilbudet ved Rjukan og Kragerø sykehus bli redusert kraftig. Stortinget støtter helseministerens instilling for sykehusene.

Foto: Rune Guneriussen

– Det kommer dessverre, men selvfølgelig til å gå liv tapt på Rjukan nå.

Det sier Bjørn Sverre Birkeland, som er leder i Kommunenes landsforening for lokalsykehus og sitter i kommunestyret i Tinn.

Bjørn Sverre Birkeland

Bjørn Sverre Birkeland er oppgitt over at Stortinget ikke gikk inn for å bevare tilbudet ved sykehuset på Rjukan og i Kragerø.

Foto: Johs Apold / NRK

– Vil ikke at det skal bo folk i bygdene

Tirsdag ble det klart at Stortinget støtter helseminister Bent Høies innstilling om å legge ned akuttfunksjonene ved sykehusene på Rjukan og i Kragerø.

Et forslag fra Senterpartiet om å stille nedleggelsene i bero ble tirsdag nedstemt i Stortinget.

Les også:

Verken Arbeiderpartiet eller noen av de borgerlige partiene støttet Sps forslag om at Stortinget skal ha siste ord når det gjelder nedleggelser og andre større endringer i sykehusene.

Birkeland mener Stortinget nå legger opp til at det ikke skal bo folk i Bygde-Norge. Han mener vedtaket er en katastrofe for Tinn kommune.

Dramatisk for lokalsamfunnet

– Konsekvensene er først og fremst at vi mister beredskapen og den akutte medisinsk hjelpen som er absolutt nødvendig å ha. I tillegg vil hundre mennesker miste arbeidet sitt på Rjukan. Det kommer jo heller ikke til å styrke lokalsamfunnet at vi legger ned et lokalsykehus.

Akuttmottaket på Rjukan blir dermed lagt ned fra sommeren 2015.

Sykehusforkjemperne vil nå jobbe for å få private aktører inn i sykehusbygget på Rjukan.