Vil endre reglene for varsling

Regelverket for varsling i Sandefjord kommune bør endres. Det mener advokat Jan Fougner. Rådmann Gudrun Grindaker ble renvasket i går, men varslingssaken har gitt mye intern uro og kostet kommunen over 2,1 millioner kroner i advokatutgifter. Fougner mener kommunen heretter først bør vurdere om et varsel også er et varsel i lovens forstand, eller om saken skal håndteres som en personalkonflikt.