NRK Meny
Normal

Ulik ventetid i kreftkøen

Pasienter fra Oslo og Vestfold får strålebehandling samme sted, men pasienter i Vestfold har nesten dobbelt så lang ventetid i forhold til pasienter fra hovedstaden.

Torunn Grinvoll

– Det er nærliggende å tenke seg at sykehuset i Oslo (OUS) prioriterer sine egne, sier Pasient- og brukerombud i Vestfold Torunn Grinvoll.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Tilbudet for kreftpasienter skal være likeverdig. Både pasienter fra Sykehuset i Vestfold og Oslo Universitetssykehus (OUS) blir henvist til strålebehandling i Oslo.

– Det er nærliggende å tenke seg at sykehuset i Oslo (OUS) prioriterer sine egne, sier pasient- og brukerombud i Vestfold, Torunn Grinvoll.

Målet er at gjennomsnittlig tid fra henvisning til strålebehandling av pasienter med kreft i tykktarm eller endetarm skal være 40 dager. Innbyggere i Oslo kommer godt innenfor dette målet. De har i snitt 21 dager ventetid. Er du fra Vestfold må du vente i gjennomsnitt 49 dager på behandling.

Ventetiden for lungekreftpasienter fra Vestfold er på 45 dager for strålebehandling, mens innbyggere i Oslo blir behandlet etter 21 dager. Statistikken er hentet fra Helse Sør-Øst og er per november 2015.

– En risiko å starte behandling sent

– Det er veldig ugreit, slår pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll fast.

Pasientombudet får jevnlig henvendelser fra pasienter som er engstelige for oppstart av behandlingen de skal ha og forventer å få.

– Hvis man må vente unødvendig lenge så er det en veldig stor belastning psykisk, men det kan også være risiko for at man kommer for sent i gang med behandlingen.

Får støtte av sykehusdirektør

– Det er et paradoks når overskriften for helsetjenestene er likeverdige tjenester uansett hvor vi er i landet, sier administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal.

Stein Kinserdal

Stein Kinserdal understreker at alle har krav på lik helsetjeneste.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Han er bekymret for at behandlingen for enkelte pasienter kan bli satt i gang for sent.

– Statistikken viser at pasienter som sogner til OUS får sitt tilbud igangsatt innenfor myndighetenes frister. Vi utenfor opptaksområde til OUS har betydelige overskridelser på de frister som er satt fordi vi er avhengige av at tilbudet skal gis på OUS, sier Kinserdal.

Økt ventetid ved bytte av sykehus

Fagdirektør ved OUS, Kjell Magne Tveit, sier lengre ventetid skyldes overflytting til OUS.

– Pasienten utredes først ved Sykehuset i Vestfold, før de overføres til OUS til strålebehandling, og etter det opereres i Tønsberg. Pasienter som er i Oslo får strålebehandling ved samme sykehuset som utreder sykdommen deres.

Kjell Magne Tveit

Tveit tilbakeviser at oslopasienter prioriteres.

Foto: Oslo Universitetssykehus

Tveit sier det ligger postgang, vurdering av behov for strålebehandling og ventetid for strålebehandling bak den forlengede ventetiden.

Det er ikke en prioritering av oslopasienter eller eget sykehus, vi behandler alle pasienter likt.

Skal ikke dette være et likeverdig tilbud for oslopasienter og vestfoldpasienter?

– Tilbudet er i prinsippet likt, men ventetiden er dessverre lenger på grunn av overgangen mellom sykehusene. Men forskjellen bør bli mindre, og det må både vi og de andre sykehusene jobbe med.