Torp er anmeldt til politiet

Fylkesmannen i Vestfold har anmeldt Sandefjord lufthavn AS til politiet. Bakgrunnen er et utslipp av flyavisingsvæske.

Torp.

Sandefjord lufthavn AS er politianmeldt av Fylkesmannen i Vestfold. Fylkesmannen ønsker politiets vurdering av et utspill av flyavisingsvæske.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

I februar rant flere hundre liter glykol, eller såkalt flyavisingsvæske, ut av en lagertank ved lufthavna. Væsken rant ut i Rovebekken.

Kunne fått katastrofale følger

Elisabeth Rui

Fylkesmiljøvernsjef, Elisabeth Rui, sier Fylkesmannen ser alvorlig på utslippet av glykol, som kan føre til store skader i Rovebekken. Fylkesmannen har derfor bedt politiet vurdere saken.

Foto: Rune Jensen / NRK

– Det er et stoff som kan skape store problemer for det biologiske mangfoldet. Fylkesmannen ser derfor svært alvorlig på dette utspillet, sier fylkesmiljøvernsjef Elisabeth Rui.

Da væsken rant ut av tanken var det stor vannføringen i Rovebekken, slik at væsken ble tynnet ut ganske raskt. Elisabeth Rui sier det kunne fått katastrofale følger dersom det var normal eller liten vannføring i bekken.

Kunne vært unngått

Sandefjord lufthavn skriver i en pressemelding at de omgående varslet Fylkesmannen, samtidig som opprydningsarbeid ble startet. Fylkesmannen vil likevel be lufthavna bedre rutinene og beredskapen sin rundt flyavisningsvæsken.

– Dette var et uhell som kunne vært unngått, sier Rui.

Det er strenge krav til håndtering av glykol og et slik utslipp er i strid både med tillatelsen lufthavna har, men også i strid med forurensningsloven. Fylkesmannen ber derfor politiet vurdere saken.