Til kamp mot importfrukt

Frukt- og bærdyrkere rundt Oslofjorden går til felles kamp mot importerte frukt og bær.

Fylkesgartner i Vestfold, Ingunn Haldorsen

Fylkesgartner i Vestfold, Ingunn Haldorsen Sømme

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

I sommer rulles det ut et samarbeidsprosjekt mellom frukt- og bærdyrkere på begge sider av Oslofjorden. Frukt- og bærdyrkere i Buskerud, Oslo og Akershus, Vestfold og Østfold skal samarbeide tett på tvers av fylkesgrensene. Målet er å dyrke mer norsk frukt og bær, og kapre en større andel av totalsalget i butikkene.

Støtte fra Innovasjon Norge

Det er fylkesgartneren i Vestfold, Ingunn Haldorsen Sømme, som foreløpig leder prosjektet på vegne av fylkesmennene i samarbeidsfylkene. Hun forteller at Innovasjon Norge støtter prosjektet med både penger og veiledning.

– Innovasjon Norge har mye erfaring med denne type klyngearbeid og det er viktig for å lykkes med dette prosjektet, sier hun.

Jordbær

Jordbæråker

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Økning i salget av frukt og bær

Totalsalget av frukt og bær har økt de siste årene, men mye av økningen har kommet som følge av økt import. Med bedre samarbeid på tvers av fylkesgrensene, og en kultur der produsenter lærer av hverandre håper de på å utvide sesongen for norsk frukt og bær. Dermed kan produsentene rundt Oslofjorden kapre en større del av markedet på sikt.

Størst i landet

Haldorsen mener det er realistisk å kunne ta opp kampen med importbær uten av tollvernet styrkes ytterligere.

– I denne regionen har vi allerede den største jordbærprodusenten, epleprodusenten, plommeprodusenten og den største morellprodusenten. Så det ligger absolutt store muligheter her, avslutter Haldorsen Sømme.