NRK Meny
Normal

Søfteland trekker seg

Vegdirektør Olav Søfteland ber om permisjon med øyeblikkelig virkning.

Olav Søfteland
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Permisjonen skjer etter press fra Samferdselsdepartementet, etter at Hanekleiv-rapporten ble lagt fram onsdag.

- Samferdselsministeren vil ha andre til å undersøke ansvarsforholdene, og i den tiden kan ikke jeg være vegdirektør. Derfor har jeg bedt om permisjon, sier Søfteland.

Han sier at dette er et valg som er gjort i samråd med samferdselsminister Navarsete.

Kjell Bjørvik, assisterende vegdirektør, overtar stillingen etter Søfteland.

Olav Søfteland trekker seg

Vegdirektør Olav Søfteland tar permisjon, men vil ellers ikke si mer om rapporten fordi han selv skal granskes

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Tar ikke kritikk

Søfteland sier at han ikke vil ta kritikk for noe av det som står i rapporten.

- Jeg synes det er en grundig rapport, men forstår at Samferdselsdepartementet vil ha svar på flere spørsmål.

Uklare ansvarsforhold i Vegvesenet og dårlig sikringsarbeid er to av grunnene til raset i Hanekleivtunnelen i Vestfold.

Det skriver Vegdirektoratet i den interne granskningsarapporten.

Les rapporten her  

Dårlig samarbeid

Direktoratet påpeker at det var en lang rekke uheldige faktorer som sammen førte til alle problemene på nye E-18 gjennom vestfold.

To avdelinger i vegvesenet samarbeidet dårlig om byggingen. I tillegg var den permanente sikringen utilstrekkelig.

Samferdselsdepartementet vil oppnevne en ekstern gruppa som skal granske det arbeidet som er gjort i saken.

Departementet er ikke fornøyd med at det kun skal være en intern gransking av det som har skjedd i forbindelse med utbygginga av Hanekleivtunnelene.

Ras Hanekleivtunnelen
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Ikke lei seg

Det er ingen "djupt såra og vonbråten" vegdirektør som nå tar permisjon.

- Dette var en naturlig konsekvens når jeg er en del av det som nå skal granskes, sier Søfteland.

Olav Søfteland vil holde for seg selv hva han skal gjøre og ønsker ikke å si noe om det.

Søfteland og granskerne

¨Stabsdirektør Leif O. Hauge (til v.) og seniorrådgiver Harald Håkonsen (i midten) fra Internrevisjonen sammen med Olav Søfteland (til h.) som nå tar permisjon fra jobben som vegdirektør

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Uklart om andre må gå

Den interne revisjonsrapporten konkluderer med at sentrale personer i prosjektet la til grunn en annen ansvarsfordeling mellom Vegvesenets do avdelinger, Produksjon og Utbygging, enn det som var skrevet i det som heter grunnlagsdokumentasjonen for ny organisasjon, og produksjonsavtalen mellom avdelingene.

Dette var altså  ledelsen i Vegdirektoratet ikke kjent med.

Noen av de som var sentrale i arbeidet den gang Hanekleivtunnelen ble bygget, er også sentrale i dag. Karl Høiland er fortsatt prosjektleder for utbyggingen av E 18, mens distriktsveisjef Roar Gärtner i Vestfold var produksjonssjef i Statens Vegvesen i Vestfold da Hanekleivtunnelen ble bygget.

Fungerende vegdirektør, utbyggingsdirektør Lars Aksnes, sier det til nå ikke har vært diskutert om noen må forlate sine stillinger.

- Nå skal en ekstern granskning settes i gang, presiserer Aksnes.

Gärtner avventer

Distriktsveisjef Roar Gärtner i Vestfold sier han tar internrevisjonens rapport om Hanekleivtunnelen og Søftelands permisjon til etterretning.

Gärtner som var produksjonssjef under Hanekleivtunnelen, sier det på det nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å vurdere sin egen stilling.

Han avventer ytterligere undersøkelser.