NRK Meny
Normal

Sju møtte opp til demonstrasjon mot bymiljøavtale

Nesten 190 hadde sagt at de skulle demonstrere mot bymiljøavtale i Tønsberg, men langt færre møtte opp.

Nesten 190 hadde sagt at de skulle demonstrere mot bymiljøavtale i Tønsberg. Under ti møtte opp.

I kveld bestemmer Utvalg for finans, plan og næring i Tønsberg kommune om de skal søke om «Bymiljøavtale for Vestfoldbyene». Dette er en avtale byene i Vestfold kan inngå med staten som vil gi et betydelig økonomisk tilskudd til styrking av kollektivtrafikken. Det vil også gi bedre tilrettelegging for syklister og gående, men vil innebære høyere utgifter for bilistene i framtiden.

Utenfor rådhuset i Tønsberg i kveld demonstrerer «Bilistenes aksjonsgruppe» mot bymiljøavtalen. Gruppa har også en Facebook-side, og nesten 190 stykker hadde på forhånd sagt at de skulle være med på demonstrasjonen. Bare rundt sju stykker har møtt opp.

– Det viser at engasjementet på nett er enormt, mens engasjementet på gata er heller magert. Men det er bedre med en liten engasjert gruppe enn en stor slapp, sier Johan Nome, aksjonsleder og daglig leder for Bilistenes Aksjonsgruppe, og legger til:

– Når kommunen går inn for å søke om bymiljøavtalen, kommer summen med statlige penger til å bli så liten at det ender opp med at bilistene må betale for hele gildet.

Rådmann Geir Viksand anbefaler at Tønsberg kommune går for å søke om bymiljøavtalen.

Nome ønsker en folkeavstemning omkring bruken av bompenger i Tønsberg. Han mener systemet er urettferdig og at de elleve årene byen har hatt bomring har gitt få resultater.

Se video fra demonstrasjonen i ingressen.