Ser du hva denne bilisten har gjort feil?

Sommerferien står for dør og mange tar med sykkelen sin på tur. Men frakter du den feil bakpå bilen kan du risikere anmeldelse.

Sykkel skjuler skilt

FEIL: Sykkelen på dette bildet dekker nummerskiltet, blink- og bremselysene dekkes delvis av eikene og sykkelen stikker på utsiden av bilen. Frakter du sykkelen slik kan du bli anmeldt og bøtelagt.

Foto: Privat

De fleste som frakter sykkelen med bil, bruker en form for stativ, enten det er på taket eller bak på bilen.

Gjør du sistnevnte er det flere ting som er viktig å huske, for slurver du, kan du bli anmeldt av politiet.

Utrykningspolitiet (UP) har tidligere publisert disse reglene på sin Facebook-side:

1. Skilt og lys skal være synlig

Dersom sykkelen skjuler bilens lys og/eller kjennemerke skal det brukes lysbjelke merket med bokstav- og tallkombinasjonen som viser motorvognens identitet. Lysbjelken skal ha baklys, stopplys, retningssignallys samt refleks."

2. Kan ikke stikke utenfor bilens sider

Sykkel skjuler skilt

TRAFIKKFARLIG: Dersom man ikke tydelig ser bremse- og blinklys kan det oppstå trafikkfarlige situasjoner, sier NAF og politiet.

Foto: Privat

Ved transport av sykkel på tvers på bil med bredde 180 cm eller mindre skal sykkelen monteres slik at den får maks lengde på 180 centimeter målt i horisontalplanet. Dersom sykkelen stikker utenfor bilens sider skal den monteres tilnærmet symmetrisk som bilens midtakse.

I faktaboksen kan du lese tipsene NAF gir til bilister som skal ha med sykkelen på tur.

Irritasjonsmoment

Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, sier mange henger seg opp i hvordan andre frakter sykkelen på bilen sin.

Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver NAF

Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF, tror mange ikke er klar over regelverket for frakt av sykkel på bil.

Foto: NAF

– Mange bilister irriterer seg over at skilt og lys skjules av en sykkel som er feilaktig festet. Det hører vi ofte, sier han.

Men det er ikke bare irritasjon og mulige hissige trafikanter som er et problem. Det er nemlig trafikkfarlig, sier Engebretsen.

– Andre bilister må gjøres oppmerksom på hva du tenker i trafikken. Skal du svinge, må du bruke blinklys og bremser du må bilistene bak se at du gjør det. Hvis ikke kan det oppstå farlige situasjoner og i ytterste konsekvens ulykker.

Kan bli anmeldt

Det finnes ingen standardsats på bøtelegging av denne typen lovbrudd, men ifølge Tormod Kristiansen som er seksjonsleder for trafikken sjø og land i politiet i Vestfold, er det fare for å bli anmeldt.

– Da er det også naturlig at man blir bøtelagt. Botens størrelse er en juridisk vurdering som tas av politiets jurister, sier Kristiansen.

Det er Vegtrafikklovens paragraf 13, "krav til kjøretøyet", og under forskrifter for bruk av kjøretøy heter det at kjennetegnet skal være synlig. Dessuten er det en egen paragraf som omhandler transport av sykler.