– Vi hadde heller ikke likt å gå på do her

TORØD/FÆRDER (NRK): Flere skoler har fått beskjed om å vurdere elevenes toaletter.

Annette Schømer holder på glippen mellom toalettdøren og taket.

GLIPER: Rektor Annette Schømer på Torød skole viser fram jentetoalettet med fem toaletter. Guttetoalettene på den andre siden er helt like på skolen som er 160 år gammel.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Miljørettet Helsevern besøker skoler for å sjekke toalettforholdene for elevene. Bare i Vestfold har tre skoler hittil i år fått pålegg om å vurdere om barn kan bli mobbet eller utsatt for krenkelser når de er på do fordi det er gliper mellom dør, gulv og tak.

– Vi hadde heller ikke likt å gå på do her, sier rektor Annette Schømer ved Torød skole i Færder kommune. Skolen er en av dem som fikk beskjed om å vurdere om toalettene er trygge nok.

Rektoren synes ikke toalettene på den 160 gamle skolen gir nok privatliv når det er åpninger til gulv, tak og mellom doene.

– Miljørettet helsevern reagerer på at det er en glipe på et par centimeter nederst ved dørene, forteller hun.

Fotografering med mobilen

Når toaletter ikke har tette vegger og dører, er det mulighet for innsyn og for at folk kan bli fotografert med mobiltelefon, påpeker avdelingsleder Mona Bondevik i Miljørettet Helsevern.

– Det er viktig at elevene føler seg trygge når de skal gå på do. Det har mye med trivsel å gjøre. Vi har faktisk også hørt om elever som holder seg hele skoletiden for å unngå å gå på do i anlegg hvor det er muligheter for innsyn, sier hun.

Miljørettet helsevern skal ha flere tilsyn i år og hun regner med å gi pålegg til flere skoler om å vurdere toalettene med åpne båser. Det er særlig eldre skoler som ikke har tette båser, opplyser hun.

– I nyere skolebygg har vi ikke sett denne problemstillingen.

Toalettene på skolen.

UTBEDRES: Det jobbes allerede for å endre skolens toaletter.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Synes det er ekkelt

Rektor Annette Schømer sier Torød skole er en mobilfri skole. Hun har ikke hørt om at noen synes det er vanskelig å gå på do hos dem.

– Det er ingen som har meldt ifra om det, men noen har sagt at det er litt ekkelt. Det er jo gamle doer, og det er den glipa nede ved døren.

De hadde planer om å ha tette båser allerede før Miljørettet helsevern hadde tilsyn. Snart blir derfor doene små, tette rom.

– Det er flott. Det er noe med å være proaktiv og forebygge så lenge det kan være en risiko at slike ting skjer med mobilbruk.

På de andre skolene som fikk pålegg om å se på toalettforholdene, har de gjort ulike vurderinger. Sem skole i Tønsberg har gjort det samme som Torød og der blir det tette båser. Mens Volden skole i samme kommune har vurdert at doene ikke er noe problem.