NRK Meny
Normal

Mener det er for dårlig IT-satsing

Regionsleder i Norges største IT-selskap mener regjeringen satser for lite på IT-området.

Servicerommet NRK Vestfold

SERVERROMMET: Ny teknologi og stadig digitalisering innad i bedriftene, setter næringslivets sikkerhet i fare. Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) øker dataangrepene i Norge.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

– Det er altfor lite satsing på forskning og utvikling på IT-området fra regjeringens side. Viljen til store økonomiske investeringer for å bli gode i verdensklasse er også liten, sier Roger Johannessen, regionsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud i Norges største IT-selskap EVRY.

Han mener Norge har mye som andre nasjoner og selskaper er interessert i.

– Vi er avhengig av bedre kunnskap om IT-sikkerhet for å kunne beskytte bedriftene.

Nytt område

Roger Johannessen

FUNDAMENT: Roger Johannessen, regionsleder i IT-selskap EVRY, sier at IT er fundamentet til alle næringene.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Johannessen sier at Norge har blitt veldig gode på teknologi innen oljesektoren, men nå som oljen forsvinner, er vi nødt til å se på nye områder.

Han tror IT vil bli stadig viktigere for landet.

– IT-sektoren har ikke blitt tatt frem som et nasjonalt satsingsområde i samme grad som andre områder som for eksempel havbruk og fiske, sier Johannessen.

Han mener det er nødvendig for Norges framtid å satse mer på IT.

– IT er ikke en egen næring, men et fundament for hele næringslivet på tvers av alle de andre næringene.

Fare for industrispionasje

Ettersom den digitale revolusjonen gjør at vi tar i bruk nye elektroniske tjenester på stadig flere områder, er bedriftenes sikkerhet i fare.

– Vi har sett flere tilfeller der fremmede nasjoner har bedrevet industrispionasje. Ved å ha gode og sikre IT-løsninger og gode rutiner, så kan vi sikre vår kompetanse og våre oppfinnelser mot utenlandske aktører som har andre hensikter, sier Johannessen.

Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har Norge opplevd en stadig økning i antall dataangrep. Sammenlignet med i fjor, har antallet steget med cirka ti prosent.

Bente Hoff

SIKKERHET: Bente Hoff, seksjonssjef i NSM, er enig at Norge trenger mer kunnskap om sikkerhet innen IKT.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Bente Hoff, seksjonssjef i NSM, sier at det ikke er snakk om ren industrispionasje ettersom de ikke vet hensikten med et angrep.

– Vi mener at det er nødvendig å sikre mer kompetanse og utdanning innen IKT-sikkerhet. For å forsvare IT-systemene, så trenger man denne kompetansen for å klare å beskytte seg og oppdage et angrep, påpeker Hoff.

Mye gjenstår

Ifølge statssekretær Lars Jacob Hiim i Næringsdepartementet har den offentlige finansieringen av IKT-næringen økt betydelig de siste årene.

– I 2015 ble det gitt nesten 900 millioner kroner i offentlig støtte til forskning og utvikling på IKT-området gjennom Forskningsrådets programmer. I tillegg ble det gitt rundt 700 millioner kroner gjennom Skattefunnordningen, sier Hiim.

Også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen bekrefter at regjeringen har gjort mye for å utvikle sektoren, men er enig at de kunne ha gjort enda mer.

Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen under offentleggjøringen av resultat fra PISA 2015 idet han besøker universitetet i Oslo, tirsdag.

GJORT MYE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at regjeringen har gjort veldig mye innen forskning og utvikling på IKT-området.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg er enig at hvis vi ikke satser tungt på både forskning og utdanning, for eksempel gjennom flere studieplasser, så risikerer vi å sakke akterut. Derfor har den store forskningssatsingen vår vært viktig, men det er ikke dermed sagt at vi kan være fornøyd med dette. Dette er et område som beveger seg i et forrykkende tempo og vi må gjøre alt vi kan for å være med i racet.