– Mekling i separasjonsprosessen kan hjelpe mange barn

Mer mekling når mor og far skal gå fra hverandre vil spare barna og samfunnet for mange problemer, tror advokat Nils Pettersen-Hagh.

Skilsmisse

Mange barn kan få en enklere hverdag dersom foreldre velger mer mekling under en separasjon mener advokat Pettersen-Hagh.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Om lag 9000 ektepar med felles barn skiller seg i året. I tillegg finnes det barn av samboere som går fra hverandre, men eksakte tall for det finnes ikke.

Oppsøk profesjonell hjelp i tide

En liten del av disse bruddene er så konfliktfylte at de havner hos advokater og i rettssystemet.

– Dessverre kunne både foreldre og barn fått det mye bedre med litt mer kyndig hjelp og veiledning, mener Pettersen-Hagh.

Menneskene Advokat Nils Pettersen-Hagh i Tønsberg snakker om er de som blir involvert i skilsmisser der barnefordeling og økonomi havner i rettsvesenet.

Vil ut av forholdet til enhver pris

Etter mange år som advokat har han vært vitne til hva voksne mennesker som før bodde sammen og har felles barn, kan finne på for å sverte den andre når de er i en samlivskrise.

– Mange vil ut av et forhold til en hver pris, sier Pettersen-Hagh.

Pettersen-Hagh beskriver slike saker som en krig, der mor og far graver seg ned i hver sin skyttergrav.

– Både mor og far ønsker å være premissleverandør for hva som er den objektive sannhet, mener Pettersen-Hagh som legger til at dette ikke er mulig.

Kriger med falske anklager

Ikke sjelden går det så langt som til falske anklager for vold eller overgrep mot barna i kampen for å få omsorgen.

– Det heter ikke lenger «våre barn», det er «mine barn» med strek under mine, forklarer Pettersen-Hagh som mener at fellesskapet ofte blir borte i separasjonsprosesser.

I slike saker finnes det ingen form for dialog mellom mor og far, og det er barna som blir skadelidende, sier Pettersen-Hagh.

– Kanskje samfunnet kunne brydd seg litt mer i denne typen prosesser, mener Hagh-Pettersen.

Pettersen-Hagh etterlyser mer mekling

Pettersen-Hagh skulle ønske flere foreldre oppsøkte profesjonell hjelp under separasjonsprosessen for å skåne barna.

Foto: Helena Rønning / NRK

– Mer mekling er nødvendig

Han etterlyser mekling mer hjelp til å snakke sammen.

– Det er snakk om å få en fremtid til å fungere, ikke reparere et forhold, sier Pettersen-Hagh.

For å få en separasjon i dag må man til en obligatorisk mekling, men den er på kun én time.

Begge foreldrene må ta ansvar

– Mange foreldre sier de hadde vært i full krig dersom det ikke hadde vært for oss, sier Sigmund Sontums.

Tilbyr samlivsterapi og parutvikling

Ekteparet Sigmund og Nina Sontum tilbyr samlivsterapi og parutvikling.

Foto: Helena Rønning / NRK

Sammen med kona, Nina, driver han samlivsterapi og parutvikling. Fire til fem par i halvåret går hos dem i selve separasjonsprosessen.

– Vi synliggjør at begge parter har ansvar for det de har kommet opp i, sier Nina som legger til at dette ofte skaper fred mellom partene.

– En time gjør vondt verre

– En time, hva er det? Det hjelper jo ingenting, mener Pettersen-Hagh.

Sontums er enig med Pettersen-Hagh og tror denne ene pålagte timen kan gjøre vondt verre i en konflikt som trenger tid for å bearbeides.

– Det kan bli brutalt med det første spørsmålet om barnefordeling, konfliktnivået kan bli uhåndterbart, sier Sontums som understreker at slike prosesser ikke må stresses.

Traumatisk for barn

Tid er også nøkkelordet i Pettersen-Haghs etterlysning etter en utvidet meklingsinstans.

– Refleksjon, tanke og tid under kyndig veiledning vil kunne løse mange problemer, avslutter Pettersen-Hagh.

Sontum ønsker å minne foreldre om at fredelige separasjonsprosesser kan være overkommelige for barn, men ikke dersom den mest likner en krig.

– Krigsliknende separasjonsprosesser kan bli traumatisk for mange barn, dette er noe de ikke skal eller bør oppleve, understreker Sontum.