Lei av at statsjobber havner i Tønsberg

– Diskriminerende. Jeg ser ingen logiske forklaringer på at alt skal havne i Tønsberg, sier Sandefjord-ordføreren. Nærmere 50 prosent av alle statlige arbeidsplasser i Vestfold er lagt til Tønsberg.

Slottsfjellet i Tønsberg

I Tønsberg jobber det 2101 statsansatte. Da er ikke sykehusets mange ansatte tatt med.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Jeg kjenner begrepet fylkeshovedstad, men for oss er det unaturlig å ha den tenkingen

Rune Høiseth, Larvik-ordfører

Helfo, en etat under Helsedirektoratet som forvalter befolkningens helserettigheter, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, er eksempler på to store statlige institusjoner som har blitt plassert i Tønsberg på 2000-tallet.

Petter Berg

– Tønsberg er fra vikingtiden av et administrasjons- og handelssentrum. I middelalderen var det en kongeby, så dette er en naturlig utvikling, sier Tønsberg-ordfører Petter Berg.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Til sammen jobber det 2101 statsansatte i Tønsberg. Ifølge tall fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tilsvarer det 47,8 prosent av alle statlige arbeidsplasser i Vestfold i 2014.

Se oversikt i egen faktaboks.

I tillegg er tunge aktører som Sykehuset i Vestfold, og administrasjonen til Vestfold fylkeskommune, som begge ikke faller inn under kategorien statsansatte i statistikken, lagt til Tønsberg.

– Historisk begrunnelse

Dessuten har ordførerne i Larvik og Tønsberg allerede startet kampen om å bli valgt som sted for plasseringen av et eventuelt nytt regionkontor for politiet.

Tallenes tale er likevel klar. Når statlige arbeidsplasser skal etableres i Vestfold, blir Tønsberg valgt. Det er naturlig, mener Høyre-ordfører i Tønsberg, Petter Berg.

– Det er vel som en følge av at Tønsberg er regionsenteret i Vestfold, og at vi har et godt utbygget nett av statlige og fylkeskommunale institusjoner her i byen fra før av, sier Berg til NRK.

Bjørn Ole Gleditsch

– Det er en diskriminering av andre store vestfoldbyer som kunne lagt like godt til rette for statlige arbeidsplasser. Jeg håper trenden snur, sier ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch.

Foto: Philip Hoffgaard / NRK

– Hvorfor har det blitt sånn i utgangspunktet?

– Det er en historisk begrunnelse for dette her. Tønsberg er fra vikingtiden av et administrasjons- og handelssentrum. I middelalderen var det en kongeby, så dette er en naturlig utvikling, sier Berg.

Håper trenden snur

Det er ordførerne i de to store bykommunene i sørfylket, Sandefjord og Larvik, lei av.

– Det er vel historisk begrunnet at Tønsberg selv har oppfattet seg som regionhovedstad i Vestfold, og et sted hvor statlige myndigheter har ønsket å konsentrere mange virksomheter av den grunn. Det er en diskriminering av andre store vestfoldbyer som kunne lagt like godt til rette for statlige arbeidsplasser. Jeg ser ingen logiske forklaringer på at alt skal havne i Tønsberg. Jeg håper den trenden snur, sier Høyre-ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch.

– Er du overrasket over at det har blitt sånn?

– Nei, fordi statlige myndigheter har en teori om at mye av dette må samles på et sted. Dette er en ønsket politikk fra skiftende regjeringer sett i et historisk lys, sier Gleditsch.

Til sammenligning har Sandefjord kommune, som har flere innbyggere enn Tønsberg, kun 331 statlige arbeidsplasser.

Rune Høiseth.

– Det er ingen grunn til at statlige arbeidsplasser, som skal ut fra hovedstaden og til distriktene, skal havne i Tønsberg, sier ordfører i Larvik, Rune Høiseth.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Vi i Sandefjord ønsker først og fremst flere private arbeidsplasser, men vi sier ja takk til begge deler. Vi skulle gjerne hatt flere statlige arbeidsplasser. Alle disse arbeidsplassene bidrar jo til økt omsetning hos kafeer, butikker og lignende. En jevnere fordeling tror jeg ville tjent også Tønsberg i det lange løp. Det kan virke passiviserende å få økt sysselsetting uten å løfte en finger, sier Gleditsch.

– Unaturlig å tenke fylkeshovedstad

Også Larvik kommune har flere innbyggere enn Tønsberg. I tillegg er Larvik fylkets største kommune i areal.

– Det er ingen grunn til at statlige arbeidsplasser, som skal ut fra hovedstaden og til distriktene, skal havne i Tønsberg. Jeg kjenner begrepet fylkeshovedstad, men for oss er det unaturlig å ha den tenkingen, sier Arbeiderparti-ordfører i Larvik, Rune Høiseth.

– Har Tønsberg fått unaturlig mange statlige arbeidsplasser på bekostning av de andre store vestoldbyene?

– Ja, men det har liksom festet seg gjennom mange år at det skal være slik. At Fylkesmannen og lignende ligger i Tønsberg, sier Høiseth.

Erling Lae

– Jeg har et avslappet forhold til hvilke av byene som får hva. Det viktigste for meg er at arbeidsplasser havner i Vestfold, sier Erling Lae.

Foto: Rune Jensen / NRK

– Enklere for publikum

Statens fremste representant i fylket er Fylkesmannen, og fylkesmann Erling Lae synes ikke det like problematisk at arbeidsplassene er konsentrert et sted.

– Tønsberg har vært det administrative senteret historisk sett i Vestfold fylke. Et argument er at blir er en nærhet mellom ulike statsetater. Det gjør det enklere for publikum, og det er også en del kontakt mellom etatene. Men det behøver ikke være sånn. Uansett er avstandene så korte i Vestfold, så det er ikke så viktig hvilken by tjenestetilbudet ligger i, sier Lae.

– Burde ikke myndighetene forsøke å fordele disse arbeidsplassene mer?

– Det er statlige myndigheter i Oslo som bestemmer hvor ting havner. Jeg har et avslappet forhold til hvilke av byene som får hva. Det viktigste for meg er at arbeidsplasser havner i Vestfold, sier Lae.