Legger frem NTP

Regjeringer legger frem nasjonal transportplan.

Regjeringer legger frem nasjonal transportplan