Kristin-drapet havner i Høyesterett

Mannen som er dømt for å ha drept Kristin Juel Johannessen i 1999, får ankesaken sin behandlet i Høyesterett, men bare når det gjelder saksbehandlingen.

Kristin

Kristin Juel Johannessen ble 12 år gammel.

Foto: Privat

40-åringen som ble dømt for drapet på Kristin Juel Johannessen i Borgarting lagmannsrett 8. september i år, anket dommen. Høyesterett har sagt ja til å behandle Kristin-tiltaltes anke. Det kan ende med en ny rettsak, melder NTB.

Han anket både for å be om en mildere straff og for å be landets øverste domstol vurdere om saken heller skulle vært ført for tingretten enn for lagmannsretten. Høyesteretts ankeutvalg har tillatt anken fremmet når det gjelder saksbehandlingen. Anken over straffeutmålingen tillates ikke fremmet.

Gjenåpnet saken

Det har gått 17 år siden Kristin Juel Johannessen ble funnet drept i Herum i Larvik 5. august 1999. Året etter ble en da 23 år gammel mann siktet for drapet. Han ble dømt til tolv års fengsel i 2002. I 2003 ble denne mannen frifunnet da en DNA-test viste at hår fra åstedet ikke stammet fra ham. Samme mann ble pågrepet i juli i 2015.

Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpnet saken, og den nå 40 år gamle mannen ble i september i år dømt i Borgarting lagmannsrett.

Han har hele tiden fastholdt sin uskyld. Lagmannsretten har også tilkjent foreldrene og søsteren til avdøde Kristin Juel Johannessen over 4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.