Jernbaneverket sier nei til senketunnel

Statens vegvesen er veldig fornøyd med at alternativet er skrinlagt.

Byfjorden Vestfold

Jernbaneverket har bestemt seg for å droppe senketunnel under Byfjorden i Tønsberg.

Foto: Statens Vegvesen

Jernbaneverket har bestemt seg for å droppe planene om en senketunnel under Byfjorden i Tønsberg. Dermed fjernes et mulig hinder for ny veiforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy.

– Hvis både jernbanen og veien skulle gå under Byfjorden, ville det skapt utfordringer som vi nå ikke trenger å tenke på. Vi er veldig fornøyde med at Jernbaneverket skrinlegger alternativet, sier Tore Kaurin, avdelingsleder i Statens vegvesen Region sør.

Dyrt og vanskelig

Innbyggerne i Tønsberg og Nøtterøy kommune har ønsket seg en ny veiforbindelse. Samtidig er bygging av jernbane svært viktig for regionen.

Siden en slik tunnel kunne blitt et hinder for en ny veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg, har Vestfold fylkeskommune ønsket en rask avklaring, forklarer planleggingssjef i Jernbaneverket, Hanne Sophie Solhaug.

– Bakgrunnen for at vi nå tar løsningen ut er at det blir for dyrt og for teknisk vanskelig å bygge. En senketunnel vil ikke være relevant eller realistisk med de rammebetingelsene som vi har for prosjektet, sier hun.

Sju alternativer

Veisjef Tore Kaurin

FORNØYD: Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Tore Kaurin, sier at Jernbaneverkets beslutning vil spare dem for tid og ressurser. – Nå slipper vi rett og slett å jobbe med å finjustere hverandres linjer under Byfjorden.

Foto: Per Foss / NRK

Det er derimot ikke sagt at Statens vegvesen vil gå for en tunnel under Byfjorden. Tore Kaurin understreker at de har sju alternativer å velge mellom.

– Vi skal utrede mye mer før vi kommer med vår anbefaling, sier Kaurin.

Han er ikke bekymret over at Jernbaneverket takket nei til tunnelen på grunn av store kostnader og høy vanskelighetsgrad. Han påpeker at alle de sju løsningene de jobber med er realiserbare.

– Vi har andre krav enn det Jernbaneverket har. Vi kan for eksempel ha brattere kurver og sterkere stigninger. For oss er dette mye enklere, sier han.

Jernbaneverket jobber nå med å kartlegge hvilke alternativer til ny trasé gjennom Tønsberg som er aktuelle.

Et nytt planprogram skal ut på høring etter nyttår.