Ikke bruk mobil til å varsle om tunnelulykke

Feilinformasjon og misforståelser kan i ytterste konsekvens sende nødetatene til feil sted.

Jan Ove Grave

BRUK NØDTELEFON: Det er viktig at bilistene bruker sikkerhetsutstyret som er i tunnelene. – Er du godt kjent der du er, kan du varsle med mobil, men vi ønsker at bilistene bruker nødtelefonen. Da vet vi 100 prosent hvor de befinner seg og sende mannskap til rett tunnel, sier seksjonsleder ved Vegtrafikksentralen i region sør, Jan Ove Grave.

Foto: Statens vegvesen / Tor Arvid Austråt Gundersen

Kan du navnet på alle tunnelene i området der du ferdes med bil? Neppe.

Det er også en av årsakene til at du må la mobiltelefonen ligge og gå til nærmeste nødtelefon inne i tunnelen dersom du trenger hjelp.

I disse dager rehabiliteres alle riksvegtunneler på over 500 meter i Norge. Det koster 8 milliarder kroner og skal være ferdig innen året er omme. Blant annet er det brannbeskyttelse og teknisk utstyr som oppgraderes.

Vegtrafikksentralen opplever at få kjenner til at man helst skal bruke for eksempel nødtelefonene inne i tunnelene.

Unngå misforståelser

Når du plukker opp røret på en nødtelefon, går alarmen hos Vegtrafikksentralen (VTS).

Operatøren i andre enden ser hvilken nødtelefon som er aktivert og i hvilken tunnel du befinner deg i.

Da kan de lettere iverksette tiltak, sende hjelp og eventuelt sette ned farten eller stanse trafikken før tunnelinnløpet.

– Det er veldig mange som ikke vet hvilken tunnel de er i. Vi har hatt tilfeller der både politiet og brannvesenet har måttet leite etter innringer, så det er absolutt en fordel å bruke nødtelefonen som er kobla opp til VTS, sier seksjonsleder på Vegtrafikksentralen i region sør, Jan Ove Grave.

Kan sende deg i riktig retning

Vegtrafikksentralen er det eneste stedet tunneler kan stenges fra. Ringer du fra mobil til politi eller brannvesenet, må de ta kontakt med VTS for å varsle om stenging.

– Verdifull tid kan gå tapt, og det igjen kan gå utover sikkerheten til bilistene, sier Grave.

Ved brann er det spesielt viktig for VTS å vite hvor du er for å gi brannvesenet presise opplysninger.

– Vi vet hvilken retning ventilasjonen blåser i alle tunneler, og derfor kan vi geleide de inne i tunnelen ut i frisk luft, forklarer Grave.

Dette gjør du i en nødssituasjon i tunnel

  • Om mulig, forsøk å få bilen inn på en havarilomme. Hvis ikke, få bilen så nærme tunnelveggen som mulig. Sett på nødblinken.
  • Ta på refleksvest. Gå mot nødtelefonen med bilen og nødblinken bak deg.
  • Når du løfter av røret, går en samtidig alarm på Vegtrafikksentralen. De vil da vite eksakt hvor du er. Du kan også settes i konferanse med nødetatene.
  • Ved brann må du varsle, bruke brannslukkingsapparatene i tunnelen og deretter gå mot nødutgang for evakuering. Når du løfter av brannslukningsapparat vil alarmen utløses på vegtrafikksentralen og tunnelen stenges.
  • Befinner du deg i en ettløpstunnel der trafikken går i begge retninger, må du varsle møtende trafikk, og deretter vurdere om du kan snu og kjøre ut. Går det ikke, må du komme deg til nærmeste nødutgang.
  • Befinner du deg i en toløpstunnel der all trafikk går i en retning, må du ikke snu, men heller forlate bilen og gå til nærmeste nødutgang.
  • I utgangspunktet bør du ut av bilen og varsle Vegtrafikksentralen/nødetater ved en hendelse, men man må hele tiden ta hensyn til annen trafikk. Jo tidligere du får varslet, jo større er sjansen for å unngå følgeulykker.