Kommunen truer flybåten med dagsbøter eller tvangsstans

I dag starter Flybåten opp sine avganger fra Husvik i Tønsberg. Mot kommunens og naboers protester.

Flybåten

Flybåten går nå mellom Husvik i Tønsberg og Engelsviken i Østfold.

I dag starter Flybåten sine avganger fra Husvik i Tønsberg uten tillatelse.

Kommunen varsler sanksjoner i form av dagsbøter eller tvangsstans fordi bryggeområdet ikke er regulert til næringsvirksomhet. Men eier av båten, Arne Osmundsvaag, sier han likevel kjører fra Husvik i dag.

– Jeg tenker at det må de få si, vi mener noe helt annet og vi har også fått kikket på saken så vi er av en helt annen oppfatning enn det, forteller Arne Osmundsvaag til NRK.no.

Stridens kjerne

Striden som står mellom kommunen, vellaget på Husvik og eieren av flybåten handler om retten til å bruke Husvik brygge som terminal for båten som kjører mellom Tønsberg og Fredrikstad. Tidligere har Flybåten kjørt fra Fiskebrygga i Tønsberg, men flybåteieren vil ha kortere reiseavstand mellom de to byene. Men det har skapt reaksjoner særlig hos Bjørn Bjørntvedt i vellaget på Husvik som frykter for økt trafikk og mye støy.

– Flybåten har ikke lov til å drive kommersiell drift fra dette området fordi reguleringsplanen sier helt klart at dette er regulert til noe annet, hevder Bjrøn Bjørntvedt.

Kommunen sier også nei

Det samme mener også Tønsberg kommune, som sier at området er regulert til allmennyttige formål. Men eier av flybåten Arne Osmundsvaag, mener både kommunen og vellaget tar feil.

– Vi har ervervet området, vi har jobbet med å få kai utenfor Tønsberg sentrum siden 1999, og vi har avtale da med Jarlsø Eiendom. Vi starter på dette området fordi vi mener at det er dette som er den historiske bruken og at det har vært en kontinuerlig bruk som har vært siden, ja la oss si, siden bilen kom, hevder Osmundsvaag.

Til politisk behandling

Vellaget på Husvik vil heller at kommunen søker om statlige midler til å kjøpe området for å bruke det til friareal. Saken havner nå på bordet til politikerne i Tønsberg 10.juni. Inntil det bruker Osmundsvaag brygga uten tillatelse, men han tror politikerne gir han lov.

– Det skulle bare mangle å ikke legge til rette for sjøveien, avslutter Osmundsvaag.