Endrer kritikk av Larvik havn

Kritikken mot Larvik Havn er endret av Telemark kommunerevisjon. Det skriver Østlands-Posten. I vår inngikk Larvik havn en avtale verdt 300 millioner med en varighet på ti år, noe revisjonen mente politikerne i kommunestyret også skulle behandlet. Denne kritikken er nå dempet og erstattet med at begrensningene i kommuneloven bør presiseres i vedtektene. Kritikken for hvordan Larvik havn har operert på Sika-tomta er uendret. Der Larvik havn blant annet signerte kontrakt for bygging av et terminalbygg før byggingen er politisk godkjent.