Bekymret for oppfølgingen av pasientene

Fylkesmannen kom på uanmeldt tilsyn og fant klare brudd, ifølge en foreløpig rapport. Alfa Vestfold mener rapporten er feil.

Alfa kurs- og behandlingssenter

UANMELDT TILSYN: 22. juni 2016 fra kl. 14.00 til kl. 17.30 ble det utført et uanmeldt tilsyn ved Alfa- kurs og behandlingssenter. Tilsynet bestod av assisterende fylkeslege Freddy Normann Dahl, seniorrådgiver Maria Willand og fagsjef Linda Endrestad.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

2. mai i år fikk fylkesmannen en anonym bekymringsmelding fra ansatte ved Alfa kurs- og behandlingssenter. Fylkesmannen dro derfor på uanmeldt tilsyn 22. juni.

I den foreløpige rapporten konkluderer Fylkesmannen med at virksomheten ikke har rutiner for kartlegging av selvmordsrisiko, at det kan ta seks døgn før pasienten blir undersøkt av lege etter innleggelse, og at det er uklart hvorvidt vaktpersonell har fått opplæring og om de har gjennomgått medisinkurs og førstehjelpskurs.

Linda Endrestad

ALVORLIG: Fagsjef Linda Endrestad ved Fylkesmannen i Vestfold mener at det er alvorlig at daglig leder Petter Hovden ikke har holdt ord. Nå venter Fylkesmannen på kommentar fra virksomheten.

Foto: Privat

– Tidligere har de fått beskjed om å lage en plan for å rette konkrete avvik, så viser det seg at det ikke har blitt gjort. Det er ganske alvorlig at en virksomhet gir oss informasjon om at de skal rette noe uten at det gjennomføres, sier Linda Endrestad, fagsjef i Fylkesmannen i Vestfold.

Daglig leder ved Alfa kurs- og behandlingssenter, Petter Holden, ønsker ikke å stille opp til et intervju, men skriver i en e-post til NRK at rapporten inneholder faktiske feil.

«Vi har endret det vi har sagt vi skal endre. Innføring av nytt journalsystem i opprinnelig planlagt uke ble utsatt, men er nå innført», skriver Holden.

Uenigheter mellom partene

Han påpeker at funnene i den foreløpige rapporten ikke stemmer. I eposten skriver han:

«Vår lege vurderer selvmordsrisiko, alt vaktpersonell har medisin- og førstehjelpskurs og vår lege som er fast her 1 til 2 dager pr uke vurderer hver enkelt pasient pr telefon med tilstedeværende sykepleier umiddelbart etter ankomst. Det er få av våre privat innlagte pasienter som er så syke at de trenger umiddelbart legetilsyn. De som trenger det får det i løpet av kort tid».

Videre sammenlignes Alfa med offentlig spesialisthelsetjeneste, noe Holden mener de ikke er. Men Fylkesmannen står på sitt.

– Daglig leder ved virksomheten har i juni 2015 opplyst at Alfa tilfredsstiller alle krav innen spesialisthelsetjeneste rus, sier Endrestad.

Hun understreker at det er fullt mulig å drive privat virksomhet som defineres som spesialisthelsetjeneste uten å ha avtale med helseforetak eller Helfo.

Petter Holden

– Når det gjelder tidligere tilsyn, så er det i hovedsak journalsystem/journalføring samt varsling i forhold til førerkort, hvor tilsynet mener vi bryter lovverket. Vi har oppgradert vårt journalsystem og tilfredsstiller nå alle krav i forhold til det, sier daglig leder ved Alfa kurs- og behandlingssenter, Petter Holden. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før den endelige rapporten er på plass.

Foto: Alfa kurs- og behandlingssenter

I eposten fra Holden skriver han:

«Vi har tidligere sagt at vi tilfredsstiller kravene til spesialisthelsetjeneste, vi har ikke sagt vi er det. HELFO og de regionale helseforetakene sier vi ikke er det, mens fylkesmannen anser vi er det. Det ønsker vi en avklaring på».

Endrestad påpeker at Fylkesmannen helt uavhengig av dette har sett på noe som gjelder for alle som driver helsevirksomhet.

Positivt med tilsyn

Petter Holden mener at tilsyn er positivt, men sier at tilsynsmyndigheter må sette seg inn i og anerkjenne kjernen i modellen de følger.

– I de nye nasjonale retningslinjene for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, er 12 trinns rusbehandling en av flere metoder som anbefales, sier Holden.

Alfa kurs- og behandlingssenter har fått utsatt frist til 16. august for å kommentere og påpeke feil og misforståelser, deretter vil de motta en endelig rapport.

– Vi har ikke tatt stilling til hva vi skal gjøre foreløpig. Først må vi få en tilbakemelding på den foreløpige rapporten vi har sendt ut, sier Endrestad.