NRK Meny
Normal

- Det vi finner blir destruert

Oppsynsaksjonen i Færder nasjonalpark onsdag avdekte 37 ulovlige teiner og garn.

Ulovlig garn

Her er et av de ulovlige garnene som ble dratt opp under oppsynsaksjonen i Færder nasjonalpark onsdag.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Aksjonen i Færder nasjonalpark er et samarbeid mellom Politiet, Kystvakten, Statens naturoppsyn, Fiskeridirektoratet og Skjærgårdstjenesten. Hovedmålet med aksjonen var å avdekke ulovlig fiske, og da særlig ulovlig satte hummerteiner.


– Det vet vi det er mye av, noe vi stadig får rapporter om. I dag drar vi opp alle garn og teiner som er umerka, står ulovlig eller som på noen som helst måte er senket ulovlig. Det vi finner blir destruert, sa politimester i Vestfold, Rune Bård Hansen før aksjonen startet.

Men det er ett unntak. Dersom garnene eller teinene er spesielt verdifulle, vil de bli oppbevart en stund for å se om synderen tør å melde seg for å få de tilbake, opplyser politimesteren.

Ulovlig satt hummerteine i Færder Nasjonalpark

Ulovlig satt hummerteine i Færder nasjonalpark.

Foto: John-Andre Samuelsen

– Egentlig dyreplageri

– Hva tenker du når du ser garn som åpenbart har stått i måneder og fanget?

– Det er jo egentlig dyreplageri. Selv om vi ikke tenker slik når det gjelder skalldyr, så er det jo faktisk det, sier inspektør i Fiskeridirektoratet, Johan Rasmussen.

Han påpeker at det også kan være en potensiell fare for skipsfarten, ettersom garnene og teinene kan ende opp i propellen.

– Også er det jo forsøpling. Det er lav etisk bevissthet hos fiskere som "glemmer" redskapen over vinteren og ikke kontrollerer den. Det er en uting, mener Rasmussen.

Kan straffes hardt

Straffen for ulovlig fiske kan være opp til flere tusen kroner per teine, eller til og med fengselsstraff.

– Det kommer helt an på omfanget. Det har blitt avsagt dommer på flere måneder ubetinget fengsel for ulovlig hummerfiske, men det har vært omfattende, organisert fiske, forteller Hansen.

Men blir du tatt på fersk gjerning når du trekker opp ulovlige teiner eller garn kan du vente deg en klekkelig bot.

– Det varierer litt etter forholdene hvor stor boten blir, men det kan fort bli noen titusener, sier Hansen til NRK.

I tillegg til sjekking av ulovlig satte teiner og garn, sjekket etatene vannscooterkjøring, ferdsel i fuglevernområdene og de har generelt vært til stede med informasjon og veiledning for publikum.

Etatene kommer til å ha flere mindre aksjoner og oppsyn utover sommeren og høsten.