Strid om opplæring av JSF-flygere

- Det amerikanske forsvaret kan sette flygeres liv i fare ved å framskynde opplæring med jagerflyet F-35 Joint Strike Fighter. Det mener mannen som har ansvaret for Pentagons våpentesting.

F-35 Joint Strike Fighter

I USA er det strid om sikkerheten er god nok til å begynne opplæring av JSF-flygere.

Foto: Lockheed Martin

Dr. Michael Gilmores advarsel er omstridt, og støttes ikke av det amerikanske flyvåpenet, marinen og Lockheed Martin som har utviklet flyet, ifølge tidsskriftet Wired .

Norge inngikk i 2008 en foreløpig avtale med Lockheed Martin om å kjøpe 56 fly av typen F-35. Stortinget vedtok i sommer kjøp av fire testfly, og etter planen skal Norge skrive under kontrakt om kjøp av de resterende 52 flyene neste år.

Michael Gilmore

Michael Gilmore vil utsette opplæring av JSF-flygere.

Foto: ALEX WONG / Afp

For et par uker siden skrev Gilmore et notat til statssekretær Frank Kendall i forsvarsdepartementet Pentagon, der Gilmore ber departementet vurdere en ti måneders utsettelse av flygeropplæringen for å gi ingeniører og testflygere mer tid til forberedelser.

Flere mangler

Gilmore mener designet ikke er trygt nok for urutinerte piloter, selv om flyene skulle få de nødvendige sertifikater til å starte testene.

I notatet peker han på flere mangler som han mener kan resultere i dødsulykker dersom opplæringen begynner for tidlig. Blant annet omtaler Gilmore ufullstendige flygermanualer, katapultseter som ikke er testet og en generator med feil som nylig førte til at flåten av testfly måtte settes på bakken en kort tid.

De 20 opplæringsflyene har hittil vært 1000 timer i lufta siden de første flygningene begynte for fem år siden, mens historisk sett har nyutviklede fly mellom 2000 og 5000 flytimer bak seg før de blir tatt i bruk til opplæringsformål, heter det i skrivet.

Dyrt og forsinket

Utviklingen og produksjonen av JSF F-35 er allerede kraftig forsinket, og de økonomiske rammene har sprukket flere ganger. Det kan forklare hvorfor de ansvarlige for prosjektet er skeptiske til Gilmores innvendinger, skriver Wired.

Generalløytnant Thomas Owen i flyvåpenet og viseadmiral David Venlet i marinen avviser Gilmores råd. Owen har ansvaret for luftforsvarets utviklingsvirksomhet, mens Venlet leder JSF-prosjektet . De to advarer mot enhver forsinkelse av framdriften.

De to understreker at det ikke er snakk om å starte opplæringsvirksomheten før flyvåpenet har utstedt alle nødvendige sertifikater, og det vil ikke skje så lenge det er strid om sikkerhetsspørsmål.

LIkevel regner Owen og Venlet med at at de nødvendige tillatelsene vil foreligge i løpet av høsten, slik at opplæringen kan begynne.

SISTE NYTT

Siste nytt