Hopp til innhold

Set inn forsvaret: Fryktar ei flodbølgje av omikron-smitte

Statsminister Boris Johnson vil no setje inn mannskap frå forsvaret for å gje oppfriskningsdose til millionar av britar. Han fryktar ei flodbølgje av omikronsmitta.

British Prime Minister Boris Johnson, records an address to the nation, to provide an update on the booster vaccine COVID-19 programme
Foto: POOL / Reuters

Alle britar over 18 år vil få tilbod om ei tredje dose vaksine mot Covid-19 for å hindre at tusenvis av menneske blir alvorleg sjuke og døyr.

– Ingen bør vere i tvil om at det kjem ei flodbølgje med Omikron-tilfelle, sa statsminister Boris Johnson i ein tale til nasjonen søndag kveld.

Den opprinnelege planen var at dosane skulle setjast før slutten av januar, men dette blir no framskunda på grunn av omikron-varianten, melder britiske medier.

Skal lære opp nye

Dette er dei sentrale tiltaka som blei varsla i kveld, melder BBC:

  • 42 militære planleggingsteam skal sendast ut for å dekke opp heile landet, og bistå med å gi vaksinar
  • Ekstra vaksinasjonsstadar og og mobile klinikkar skal setjast opp over heile landet
  • Utvida opningstider på vaksinasjonsstadane
  • Opplæring av fleire tusen nye frivillige som kan setje vaksinene

– Eg er redd vi står framfor ein naudsituasjon i kampen mot den nye virusvarianten, sa Johnson.

Viktig tredjedose

Han slår fast det som vitskapsfolk har sagt no i fleire veker at to vaksinedosar ikkje gir det tilstrekkelege vernet vi treng.

– Den gode nyheita er at forskarane er trygge på at ein tredje dose vil auke vernet vårt, sa statsministeren.

Omikron-varianten er langt meir smittsam enn dei tidlegare variantane av Covid-19, men det er førebels uvisst om den gir meir eller mindre alvorleg sjukdom.

Tal frå Sør-Afrika gir likevel grunn til ein forsiktig optimisme. Legar og forskarar som har analysert sjukehusdata som tydar på at omikron-varianten fører med seg eit mildare sjukdomsbilete.