Vil senda terrorvarslingar på SMS

Frå og med neste år kan amerikanske borgarar få terror-varsel på tekstmelding frå president Barack Obama.

US-POLITICS-OBAMA

President Barack Obama har fått kallenamnet 'texter-in-chief' for sin flittige bruk av mobiltelefon som kommunikasjonsmiddel.

Foto: SAUL LOEB / AFP

Alle nye mobiltelefonar i USA skal frå 2012 vera utstyrte med små elektroniske brikker som skal kunne motta spesielle krise-varslingar både frå Det kvite hus og frå den øvste leiinga i dei ulike delstatane. Det skriv avisa The Telegraph .

Ved hjelp av mikrochipen skal president Obama raskt og effektivt kunne varsla heile befolkninga om overhengande fare, som til dømes terror-åtak eller naturkatstrofar.

Tek grep etter bin Laden-drapet

Kunngjeringa om det nye mobilbaserte alarmsystemet kom tysdag, i kjølvatnet av drapet på Osama bin Laden.

Drapet på den ettersøkte Al Qaida-leiaren førte med seg ei ny bølgje med frykt og og ei heving av trugselnivået, både i USA og i andre delar av verda.

Kommunikasjonssystemet vil også bli brukt til å varsla om born som vert bortførde eller som er sakna. For at varslingane skal koma fram så fort som mogleg, vil dei verta prioritert over all annan telefontrafikk.

Krise-varslingane vil få eit unikt signal og vibrering som gjer at dei lett skil seg ut frå vanlege SMSar, opplyser det amerikanske tryggingsdepartementet.

Risikerer kritikk

Obama sjølv er kjend for å ha veltrente SMS-tomlar, og markerte seg som ein ivrig tilhengar av mobil som kommunikasjonsmiddel under kampanjen sin i forkant av presidentvalet i 2008.

Mobilbrukarane skal kunne deaktivera store delar av den kommande varslingstenesta, men tekstmeldingane frå presidenten vil ein ikkje kunne velja vekk.

Obama risikerer difor kritikk frå fleire hald for å tvinga amerikanske borgarar til å ta imot SMS-varslingar.

Begeistra Bloomberg

Michael Bloomberg

Michael Bloomberg er borgarmeister i New York. Han ønskjer den nye SMS-varslinga velkomen.

Foto: JOHN GRESS / REUTERS

Den profilerte borgarmeisteren i New York, Michael Bloomberg, er derimot oppglødd over at styresmaktene no får eit nytt kommunikasjonsverktøy til bruk i krisesituasjonar.

Han kallar varslingssystemet for «eit kvantesprang i bruken av teknologi for å sikra at folk er trygge».

– Etter terroråtaket den 11.september 2001 har me lært kor viktig det er å kunne formidla klar og presis informasjon til innbyggjarane i ein krisesituasjon, seier Bloomberg

Varslinstenesta vil først bli teken i bruk i New York. Deretter skal også innbyggjarane i Washington og andre amerikanske storbyar kunne få alarm-SMS frå presidenten.

Presidentvalget kort forklart

3. november 2020 velger USA sin neste president. President Donald Trump stiller til gjenvalg for Republikanerne. Joe Biden stiller som presidentkandidat for Demokratene. Rekordmange amerikanere stemmer via post i år, og vi vet ikke når resultatet blir klart. Trump sier han ikke stoler på poststemmene. Samtidig mener Demokratene at man skal bruke lenger tid enn vanlig på å telle opp nettopp disse. Mange frykter kaos i ukene etter valget. Hva skjer om Trump ikke aksepterer et nederlag?
Grupper som Proud boys og Antifa har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Den ekstremistiske hatgruppen Proud boys jublet da president Donald Trump sa «stand back and stand by» i den første presidentdebatten. Samtidig forbereder Boogaloo bois seg på borgerkrig, mens medlemmer av Antifa på venstresiden er villige til å bruke vold i kampen mot rasister og fascister. Kan valget utløse en krig mellom disse gruppene? Og er de farlige?
3. november 2020 velger amerikanerne sin neste president. Donald Trump stiller til gjenvalg for Republikanerne. Joe Biden stiller som presidentkandidat for Demokratene. Ved forrige presidentvalg vant Trump til tross for at Hillary Clinton fikk flest stemmer. Hvordan kan det skje? Her er to ting du må vite for å forstå USA-valget.

SISTE NYTT

Siste nytt