Vil senda terrorvarslingar på SMS

Frå og med neste år kan amerikanske borgarar få terror-varsel på tekstmelding frå president Barack Obama.

US-POLITICS-OBAMA

President Barack Obama har fått kallenamnet 'texter-in-chief' for sin flittige bruk av mobiltelefon som kommunikasjonsmiddel.

Foto: SAUL LOEB / AFP

Alle nye mobiltelefonar i USA skal frå 2012 vera utstyrte med små elektroniske brikker som skal kunne motta spesielle krise-varslingar både frå Det kvite hus og frå den øvste leiinga i dei ulike delstatane. Det skriv avisa The Telegraph .

Ved hjelp av mikrochipen skal president Obama raskt og effektivt kunne varsla heile befolkninga om overhengande fare, som til dømes terror-åtak eller naturkatstrofar.

Tek grep etter bin Laden-drapet

Kunngjeringa om det nye mobilbaserte alarmsystemet kom tysdag, i kjølvatnet av drapet på Osama bin Laden.

Drapet på den ettersøkte Al Qaida-leiaren førte med seg ei ny bølgje med frykt og og ei heving av trugselnivået, både i USA og i andre delar av verda.

Kommunikasjonssystemet vil også bli brukt til å varsla om born som vert bortførde eller som er sakna. For at varslingane skal koma fram så fort som mogleg, vil dei verta prioritert over all annan telefontrafikk.

Krise-varslingane vil få eit unikt signal og vibrering som gjer at dei lett skil seg ut frå vanlege SMSar, opplyser det amerikanske tryggingsdepartementet.

Risikerer kritikk

Obama sjølv er kjend for å ha veltrente SMS-tomlar, og markerte seg som ein ivrig tilhengar av mobil som kommunikasjonsmiddel under kampanjen sin i forkant av presidentvalet i 2008.

Mobilbrukarane skal kunne deaktivera store delar av den kommande varslingstenesta, men tekstmeldingane frå presidenten vil ein ikkje kunne velja vekk.

Obama risikerer difor kritikk frå fleire hald for å tvinga amerikanske borgarar til å ta imot SMS-varslingar.

Begeistra Bloomberg

Michael Bloomberg

Michael Bloomberg er borgarmeister i New York. Han ønskjer den nye SMS-varslinga velkomen.

Foto: JOHN GRESS / REUTERS

Den profilerte borgarmeisteren i New York, Michael Bloomberg, er derimot oppglødd over at styresmaktene no får eit nytt kommunikasjonsverktøy til bruk i krisesituasjonar.

Han kallar varslingssystemet for «eit kvantesprang i bruken av teknologi for å sikra at folk er trygge».

– Etter terroråtaket den 11.september 2001 har me lært kor viktig det er å kunne formidla klar og presis informasjon til innbyggjarane i ein krisesituasjon, seier Bloomberg

Varslinstenesta vil først bli teken i bruk i New York. Deretter skal også innbyggjarane i Washington og andre amerikanske storbyar kunne få alarm-SMS frå presidenten.

SISTE NYTT

Siste nytt