– USA må alltid lede an på verdensbasis

Obama åpner for et sterkere samarbeid med sine allierte mot terrorisme. Samtidig vektlegger han at terskelen for å ty til militær makt i konflikter som ikke truer USA direkte må være høy.

West Point

TALTE FORAN AVGANGSELEVER: Under talen på militærakademiet West Point i New York talte Obama om USAs utenrikspolitiske strategi. Han snakket også mye om USAs rolle som «verdens viktigste ledernasjon».

Foto: JIM WATSON / Afp

Dagen etter at Obama offentliggjorde at alle amerikanske soldater skal være ute av Afghanistan innen utgangen 2016, taler han om landets utenrikspolitiske visjoner og mål på West Point militærakademi i New York. I talen onsdag tegner Obama et bilde av USA som den mektigste stormakten i verden.

– USA må alltid lede an på verdensbasis. Ellers vil ingen ta styringen, sier en selvsikker Obama, som åpner for et samarbeid med Storbritannia mot den i økende grad desentraliserte terrorismen.

Samtidig vektlegger presidenten at terskelen for å ty til militær makt i konflikter som ikke truer USA direkte må være høy.

Kritiserer at havrettskonvensjonen ikke er ratifisert

Obama trakk frem flere konflikter i verden i dag som han mener at USA ikke kan overse. Sør-Kina er en av dem.

Men USA må gå foran som forbilder, mener Obama. USAs kritikk av Kinas handlinger i Sør-Kina havet kommer til kort når landet selv ikke har ratifisert FNs havrettskonvensjon, argumenterer han.

Vietnamesere i Kina

VIETNAMESERE PROTESTERER I HONG KONG: Vaiende med sine nasjonale flagg protesterer vietnamesere i Hong Kong mandag. De hevder at Paraceløyene tilhører Vietnam. Folkerepublikken Kina annekterte øyene i 1974, men Taiwan og Vietnam gjør også krav på dem.

Foto: TYRONE SIU / Reuters

– Vi kan ikke kreve fred i Sør-Kina havet når vi selv ikke har ratifisert havrettskonvensjonen, til tross for at våre militære toppledere mener at det vil styrke vår nasjonale sikkerhet, sier Obama.

Republikanske senatorer har nektet å ratifisere konvensjonen. De hevder at den strider med USAs suverenitet.

– Terror er fortsatt den største trusselen

– Vi bruker militærmakt når vi eller våre allierte trues direkte. Vi bør aldri måtte be om tillatelse til å beskytte oss. Når kriser oppstår som ikke direkte truer oss må terskelen for å ty til militær makt være høyere. Vi må i større grad bruke diplomatiske virkemidler og sanksjoner, sier presidenten.

Obama fortsetter med å beskrive terrorismen i verden som desentralisert og stadig mer spredt.

– Den største trusselen mot USA hjemme og utenlandsk er fortsatt terror.
Trusselen kommer ikke lengre fra et sentralisert Al Qaida, men spredte terrororganisasjoner med tilknytning til Al Qaida. Vi må ha en strategi som møter denne trusselen.

Inviterer Cameron til et nytt samarbeid mot terror

Obama inviterer Storbritannias statsminister David Cameron til å bli med i et samarbeid mot den i større grad desentraliserte terrorismen. Fra Nigeria, Somalia og Libya, til Syria. Samtidig vektlegger maler han et bilde av USA som verdens reddende engel under kriser.

– Når tyfoner herjer på Filippinene, eller jenter blir kidnappet i Nigeria, er det USA alle snur seg til for hjelp, sier Obama fra talerstolen i West Point.

USA skal etablere et «terrorisme-partnerskaps fond» på 5 milliarder dollar for å hjelpe andre land i «å bekjempe radikale ekstremister».

– Et slikt initiativ vil gjøre det mulig for oss å trene, bygge kapasiteten og legge til rette for våre partnere i fronten, sa Obama.

Øker støtten til Syrias opposisjon

Obama retter seg i større grad til Syria i sin utenrikspolitiske visjon, og ønsker å støtte den «moderate opposisjonen» og nabolandene.

– Jeg vil jobbe sammen med Kongressen for å trappe opp støtten til de i den syriske opposisjonen som tilbyr det beste alternativet til terrorister og en brutal diktator, sa Obama fra talerstolen.

Obama vektla også at den syriske borgerkrigen krysser grenser.

– Vi kommer også til å trappe opp innsatsen for å støtte Syrias naboland – Jordan, Libanon, Tyrkia og Irak – som tar imot flyktninger og må forholde seg til terrorister som jobber på tvers av de syriske grensene.

Søker mer åpenhet om militære handlinger

– Vi må ha større åpenhet om våre antiterror-handlinger. Hvis ikke risikerer vi å bli mistenkt, sier presidenten.

Presidenten ønsker at militæret skal stå for informasjonen til omverdenen om hvilke handlinger som er gjennomført mot terror.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt