Norge sletter Guinea-gjeld

Regjeringen har vedtatt å slette 42 millioner kroner av Guineas gjeld til Norge.

Kart Guinea

Resten av Guineas gjeld til Norge vil bli slettet når landet har oppfylt vilkårene i den internasjonale avtalen.

I april i år ble det inngått en internasjonal avtale om å slette gjelden til de fattigste og mest gjeldstyngede landene i verden.

Slettingen av guineansk gjeld er en konsekvens av dette avtaleverket.

Guinea vil også få sin resterende gjeld til Norge slettet når landet har oppfylt vilkårene som er fastsatt i den internasjonale avtalen. Det kan skje allerede senere i år, opplyser utviklingsminister Heikki Holmås (SV).

– Mindre gjeld er viktig for å bedre økonomien når Guinea skal bygges opp igjen etter konflikt, sier Holmås.

Parisklubben

Ordningen med gjeldssletting bygger på en internasjonal rammeavtale som ble undertegnet i Parisklubben april 2012.

I desember 2000 kom Guinea inn under gjeldsinitiativet for de fattigste og mest gjeldstyngede landene også kjent som «Heavily Indebted Poor Countries Initiative» (HIPC).

«I tråd med den norske gjeldsplanen blir gjelden slettet uten at noe budsjett blir belastet. Gjeldsslettingen går derfor ikke ut over annet utviklingshjelp til fattige land, men kommer i tillegg til denne,» skriver regjeringen i en pressemelding.

SISTE NYTT

Siste nytt