Norge rammet av europeisk skatteskandale

Investorer og banker skal ha unnlatt å betale skatt på utbytte i flere europeiske land. Det viser en avsløring arbeidet frem i samarbeid mellom en rekke europeiske medier. Norge er også rammet av skatteskandalen, bekrefter Skatteetaten.

The Cumex Files

DR og Politiken står sammen med 17 andre europeiske medier bak avsløringen de kaller #CumExFile.

Foto: Correctiv

Skattedirektør Hans Christian Holte bekrefter til NRK at svindelen også gjelder Norge, men at forsøkene i all hovedsak ble stanset på bakgrunn av god kontakt med danske myndigheter allerede i 2015.

– Det vi avdekket da vi gikk tungt inn i dette i 2015, var ett tilfelle av en vellykket svindel for 580 000 norske kroner, sier Skattedirektør Hans Christian Holte.

Skatteetaten fikk samtidig stoppet ti svindelforsøk på 350 millioner kroner.

"Finansfolk og storbanker har plyndret Danmark"

Danske medier er blant dem som står bak avsløringen i dag.

Foto: Danmarks Radio

Nettverk av finansfolk og storbanker

Et nettverk av investorer og banker har unnlatt å betale utbytteskatt for 519,2 milliarder norske kroner, avslører blant andre danske Politiken og DR.

– Det er snakk om meget kompleks kriminalitet på aller høyeste nivå. Med betydelige internasjonale dimensjoner, sier statsadvokat Morten Niels Jacobsen, til Danmarks Radio.

Danmark, Tyskland og Belgia skal være hardest rammet, men også Norge, Østerrike, Sveits, Nederland, Frankrike, Spania og Italia er rammet.

Svindelen skal ha påført europeiske statskasser milliarder i tap.

– Har plyndret Danmark

Saken preger forsidene over hele Europa i dag, og er hovedsak hos våre nordiske naboer.

Et nettverk av finansfolk og storbanker har plyndret Danmark og store deler av Europa for milliarder kroner, skriver danske DR.

En stor del av verdens største banker har vært dypt involvert i det som omtales som Europas største skattetyveri i moderne tid, melder SVT. De har også vært med å avsløre nettverket.

I Danmark har skatteskandalen kostet 16 milliarder norske kroner.

– Det er ikke tvil om at dette er en stor og alvorlig sak, og det er en sak vi har vært kjent med over en periode. Det er riktig å si at dette har vært aller mest alvorlig for de andre landene, spesielt Danmark, sier Skattedirektør Hans Christian Holte.

Panama-avsløringene

#CumExFiles

DR og Politiken står sammen med 17 andre europeiske medier bak avsløringen.

Journalister fra 12 land har arbeidet sammen i over et år om prosjektet de kaller #CumExFile, koordinert av den tyske researchorganisasjonen Correctiv.

Den danske dokumentaren «Mændene der plyndrede Europa» vises på NRKs danske søsterkanal i kveld.

Viser svakhetene ved global økonomi

Skattedirektør Hans Christian Holte mener at saken er et godt eksempel på hvordan man har kunnet utnytte en rekke ordninger som har vært, og at den belyser hvordan internasjonaliseringen av økonomien har skapt en rekke svake ledd.

Den viser samtidig hvordan internasjonalt samarbeid er avgjørende for å kunne iverksette nødvendige tiltak.

– Dette er faktisk en sak som er historien om effekten av internasjonalt samarbeid mellom stater. Norge har tidlig vært informert om denne potensielle trusselen og vi har kunnet sette i verk tiltak, sier Skattedirektør Hans Christian Holte.

Norge er rammet, men i svært liten grad når man ser på det totale bildet #CumExFile avdekker i dag, sier skattedirektøren.

København

Danskene skal være svindlet for milliardbeløp av et nettverk av finansfolk og storbanker, ifølge avsløringen.

Foto: Jens Dresling / Ap

Slik skjedde det

På denne måten har nettverket svindlet til seg flere milliarder skattekroner, som Correctiv kaller en CumEx-handel:

  • Deltakerne i nettverket ville låne hverandre aksjer i store selskaper, slik at det for skattemyndighetene ville se ut som at det var to eiere av aksjene, selv om det i realiteten bare var en.
  • Banken som ble brukt i aksjehandelen ville deretter utstede en «bekreftelse» til investoren om at skatt på utbytte hadde blitt betalt til skattemyndighetene – uten at det faktisk hadde blitt gjort.
  • Det er litt som om at foreldre krever barnetilskudd for to eller flere barn, når det i realiteten bare er ett barn i familien, skriver Correctiv.

Skal ha holdt på siden 2001

Skandalen har kostet Tyskland, Danmark, Belgia, Frankrike og Italia til sammen 519,2 milliarder norske kroner.

I de groveste tilfellene skal samme skatt ha blitt betalt tilbake opptil flere ganger. De mindre grove tilfellene handler om å unndra skatt, som det ifølge dokumenter sto oppført som betalt.

Skatteunndragelsen skal systematisk ha blitt utført av internasjonale storbanker siden 2001, ifølge mediene.

Danmarks Radio

Danmarks Radio viser i kveld dokumentaren «Mændene der plyndrede Europa», der man får innblikk i hvordan svindelen har foregått.

Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

180.000 hemmelige dokumenter

Mediene har gått gjennom over 180.000 hemmelige dokumenter fra blant annet banker, finansvirksomheter og advokatfirmaer, men også fra etterforskningsmateriale fra tysk politi.

Skattetapet Norge kan ha gått på, har så langt ikke blitt beregnet.

Det kommer likevel frem i avsløringen at Norge skal være rammet av det samme skattetrikset som de andre europeiske landene.

Varslet i 2015

Danske skattemyndigheter ble i 2015 klar over at de var utsatt for svindel med refusjon for kildeskatt på aksjeutbytte. Saken hadde i Danmark et omfang på vel 15 milliarder norske kroner.

Da saken ble kjent gjennom en dokumentar på DR, gikk Skatteetaten straks i gang med å sjekke om det var tilsvarende forsøk på svindel i Norge.

Skatteetaten avdekket da altså ett tilfelle av svindel på vel 580.000 kroner. Ti andre forsøk på å få utbetalt til sammen 350 millioner kroner ble derimot stanset, bekreftet Skatteetaten også i 2015 til abc nyheter.

Skattedirektør Hans Christian Holte

Skattedirektør Hans Christian Holte bekrefter at Norge også er rammet av svindelen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Iverksatte tiltak etter avsløring i Danmark i 2015

– Svakheten ligger i en refusjonsordning knyttet til utbytte, som i motsetning til en stor del av skattesystemet som handler om fradrag handler om en direkte utbetaling. Ordninger som gir utbetalinger må ha svært gode kontrollmekanismer for å sørge for at det ikke er falsk dokumentasjon som gir grunnlaget for en utbetaling, sier Skattedirektør Hans Christian Holte.

Pressesjef i Skatteetaten Merete Bergeland Jebsen opplyser at de i 2015 ikke hadde oppdaget ytterligere forsøk på svindel i Norge etter at det ble innført en rekke tiltak:

«Den mest betydningsfulle endringen vi innførte i etterkant av svindelsakene er bedre kontroll av beløpene før de utbetales. Det vil si at vi i tillegg til å kreve dokumentasjon fra bank på at søker har mottatt utbytte og at det er trukket kildeskatt, sjekker vi også beløpet opp mot fastsatt kildeskatt», opplyste Skatteetaten i 2015.

Ikke mulig i dag

Skatteetaten hadde i 2015 inntrykk av at Norge var utsatt for den samme fremgangsmåten som i de øvrige landene rammet av svindelen.

«Både selskapene som sendte inn søknadene, og selskapene som utstedte falsk dokumentasjon i sakene våre, er etter det vi erfarer aktører som også var involvert i andre land. «Søker» i våre saker er fra et land som vanligvis har krav på full refusjon etter skatteavtale med Norge. Men vi har inntrykk av at mange av søknadene i andre land gjaldt pensjonsfond i USA. Disse får imidlertid ikke refusjon av kildeskatt etter skatteavtale med Norge», opplyste Skatteetaten i 2015.

Skattedirektør Hans Christian Holte mener tilsvarende svindel ikke er mulig i dag.

– Vi har kontrollmekanismer i dag hvor vi kryssjekker de kravene om utbytterefusjon, som vi snakker om her, mot sentrale registre. Jeg mener det ikke er mulig å gjøre i dag, men vi må alltid være på jakt etter nye måter å forsøke å svindle på, sier Skattedirektør Hans Christian Holte til NRK.

SISTE NYTT

Siste nytt