Mor og dotter arresterte i Jemen

Ei ung kvinne og mor hennar er arresterte i Jemen, mistenkte for å ha sendt fly-bomber til USA.

Auka beredskap i Jemen

Beredskapen er auka i den jemenittiske hovudstaden Sanaa.

Foto: MOHAMMAD HUWAIS / Afp

Jemenittiske sikkerheitsstyrkar arresterte laurdag kveld ei ung kvinne som er mistenkt for å ha sendt to pakkar med eksplosiv til USA.

Ifølgje Reuters er no også mor til kvinna pågripen. Opplysningane er stadfesta av forsvarsadvokaten til dei to.

– Roleg student

Forsvarsadvokaten, Abdel Rahman Burman, seier til nyheitsbyrået at den unge kvinna er ein roleg student.

– Dei som kjenner jenta seier dei ikkje visste om at ho var involvert i nokon form for religiøse eller politiske grupper,

Det var mobilnummeret kvinna oppgav til fraktselskapet ho leverte pakkane til, som gjorde det mogleg å spore opp identiteten hennar.

Forsvaradvokat Burman fryktar at jenta kan vera eit offer i saka.

– Det heng ikkje på greip at ein person som skal utføra ei slik handling legg igjen telefonnummeret sitt og eit bilete av id-kortet sitt, seier han.

Gøymde seg i hus

Fredag stadfesta den amerikanske presidenten to mistenkjelege pakkar som blei stogga på veg frå Jemen til USA, inneheldt det eksplosive stoffet PETN.

Den mistenkte kvinna vart pågripen i hovudstaden Sana, etter at jemenittiske sikkerheitsstyrkar omringa huset ho gøymde seg i.

– Kvinna vart nyleg pågripen, seier ein talsmann for sikkerheitsstyrkane til Reuters.

Presidenten i Jemen, Ali Abdullah Saleh har ikkje stadfesta pågripinga, men sa på ein pressekonferanse tidlegare at huset til ei kvinne som er mistenkt for å ha sendt pakkane med eksplosiv var omringa.

Informasjon frå USA og Dei sameinte arabiske emirata skal ha gjort det mogleg å identifisera kvinna som no skal vera pågripen.

Kritiserte mangel på samarbeid
Presidenten i Jemen

Presidenten i Jemen, Ali Abdullah Saleh, under ein pressekonferanse laurdag.

Foto: GAMAL NOMAN / Afp

Tidlegare i dag vart 26 nye pakkar beslaglagde i Jemen på grunn av mistenkjeleg innhald. Tilsette ved eit ikkje namngjeve flyselskap, og tilsette ved Sanaa lufthamn si fraktavdeling vart også innkalte til politiavhøyr.

På presekonferansen laurdag kritiserte presidenten i Jemen mangelen på eit koordinert, internasjonalt samarbeid.

– Jemen skulle gjerne sett eit tettare etterretningssamarbeid med amerikanske, britiske og saudiarabiske styresmakter.

Saleh har førebels ikkje gått ut med nærare opplysningar om pågripinga av kvinna.

– Kunne ha sprengt over Storbritannia

Bomba som ble funnen i ein pakke i eit fly som mellomlanda på East Midlands flyplass i Storbritannia var laga for å gå av i flyet.

Det sier Storbritannia sin statsminister David Cameron til BBC. Han kan ikkje utelukka at sprengladninga skulle gå av over britisk jord.

Storbritannia og USA har innført restriksjonar på all flyfrakt frå Jemen etter at det blei oppdaga bomber i to pakkar som var på veg til USA.

Ikkje regelendring i Noreg

Noreg vil førebels ikkje avgrensa flyfrakt, seier informasjonsdirektør Bjørn Erlandsen i Luftfartstilsynet til Aftenposten.no.

Han opplyser at tilsynet får råd om trugselnivået i Noreg frå politiet og frå europeisk luftfart.

– Me har ingen planar om å endra reglane på norske flyplassar, men dette blir
fortløpande vurdert, seier Erlandsen.

SISTE NYTT

Siste nytt