Hopp til innhold

Russiske homser kan bli tvunget inn i skapet – ber Støre om hjelp

Et lovforslag som skal forhindre at barn blir «hjernevasket» av homofile kan bli en realitet i hele Russland. Nå ber norske og russiske homoaktivister Jonas Gahr Støre komme på banen.

Nicolas Alexeyev

ARRESTERT: Den russiske homoaktivisten Nicolas Alexeyev har blitt arrestert en rekke ganger, her fra en episode i Moskva i september i fjor. Han forteller om en homofob russisk befolkning, og mener internasjonalt press nå er det eneste som hjelper.

I går skjedde det som russiske, norske og internasjonale homoaktivister og menneskerettighetsforkjempere har fryktet de siste månedene.

Lovforslag mot homofili

Et lovforslag som vil forby offentlig atferd som fremmer homofili, lesbiskhet, transseksualitet og biseksualitet blant mindreårige ble fremmet for Dumaen, landets lovgivende forsamling.

Ifølge forslaget skal offentlige opptredener av denne sorten slås ned på som et lovbrudd og straffes med bøter inntil 100.000 norske kroner.

Grunn: Man vil beskytte barn mot å bli eksponert mot det man mener er støtende og potensielt farlig atferd, i frykt for at de skal bli påvirket i homofil retning.

– Utbredelsen av homoseksuell propaganda i Russland er utbredt, heter det i lovforslaget, ifølge Moscow Times.

Slår hardt ned

En tilsvarende lov ble 17. mars vedtatt av bydumaen i den i utgangspunktet liberale storbyen St. Petersburg, og er allerede virksom i tre andre regioner i landet.

gunnar ekeløve-slydal

– KLARE BRUDD: Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen mener forslaget til ny homolov i Russland representerer klare brudd på grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet.

Foto: Evgenija Vorobijeva / NRK

Madonna har allerede hisset på seg bymyndighetene etter å ha varslet homo-støtte i protest mot loven under sin kommende konsert i St. Petersburg.

Russlands ledende homoaktivist, Nikolaj Aleksejev, har lenge fryktet at det var starten på et landsomfattende forbud.

– Vi fordømmer dette på det sterkeste. Men siden det nå er fremmet i Dumaen, må det bli diskusjoner, sier Aleksejev til NRK.no.

– Vi skal gjøre det vi kan for å forklare russere at homofili ikke er en smittsom sykdom, men dette er jo helt klart et forsøk på å strupe den minoriteten homofile representerer i Russland, holder han fram.

Hans norske kolleger i Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH), deler bekymringen. Man er ikke et øyeblikk i tvil om at den homofiendtlige loven kan bli banket igjennom.

– Kan det bli vedtatt i St. Petersburg, som er en liberal storby med mye turisme og nærhet til Europa, kan det fint bli det i hele Russland når det nå foreligger et forslag, sier leder Bård Nylund til NRK.no.

Han får støtte av seniorrådgiver Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen, som har fulgt Russland tett i en årrekke. Homofili ble avkriminalisert i Russland i 1993, men motstanden mot homofili har forblitt sterk i landet.

Ifølge Gay Russia mener mer enn åtte av ti russere at homofili er forkastelig, og forsøk på å arrangere såkalte Gay Prides, som er en årlig begivenhet i Oslo og andre storbyer, har blitt slått hardt ned på.

Jonas Gahr Støre

MÅ REAGERE: Både russiske og norske homoaktivister mener internasjonalt press er det eneste som kan reversere utviklingen i Russland, og ber utenriksminister Jonas Gahr Støre komme på banen.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

– Det er Vladimir Putin (påtroppende president, red.anm) sitt parti Det forente Russland som har gjort dette forslag til en kampsak, men faktum er at flere andre partier deler dette synet, sier Ekeløve-Slydal til NRK.no.

– Gitt disse holdningene til homofili vil det slett ikke være overraskende om dette går igjennom og blir en føderal lov, sier han.

HANS WILHELM STEINFELD KOMMENTERER: Den russiske intoleranse

– Vanskeligere å stå frem

Hvor grensen går mellom det lovforslaget omtaler som «homofil propaganda» og akspetabel atferd fra homofile, er ikke tydelig definert.

Informasjons- og holdningsskapende arbeid vil utvilsomt bli slått ned på, men hvorvidt to menn eller kvinner som kysser eller holder hender på gaten vil bli straffet formelt, ligger i gråsonen.

moskva homoparade

PARADE: Homofile russere i fjorårets homo-parade i Moskva. Til tross for at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2010 kjente russiske myndigheters motarbeidelse av paraden ulovlig, møtte aktivistene stor motstand, også i 2011. Dette er bare en av flere homofile uttryksformer som kan bli slått enda hardere ned på.

– Dette praktiseres svært ulikt mellom de ulike regionene som allerede har innført det. Vi har opplevd å bli arrestert i Arkhangelsk, mens gått fri andre steder. Det innebærer at loven rammer tilfeldig, sier Aleksejev.

– Dette vil gjøre det enda vanskeligere for russere å komme ut av skapet, det vil heller tvinge mange tilbake i skapet, sier en bekymret Aleksejev.

– Utvikling feil vei

Nylund i LLH mener utviklingen i Russland minner om regimer langt unna den vestlige verden, og ikke et naboland av Norge.

I fjor slo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fast at kjærlighetsforhold mellom to personer av samme kjønn er anerkjent som familieliv – ikke bare et privat forhold – beskyttet av Menneskerettighetskonvensjonen.

Russland er bundet av denne. Til sommeren vil FNs menneskerettighetskomité behandle en sak som omfatter nettopp dette.

– Det griper inn i selve livet vårt, og gir enorme begrensninger både for organisasjoner og individer. Slik lovgivning vil dessuten gjøre det vanskelig å drive hiv-forebyggende arbeid, og reise rundt på skoler, som vi i Norge har sett er avgjørende for å endre samfunnets aksept, sier Nylund.

Bård Nylund

– STRUPE: Den nye loven vil strupe det holdningsskapende arbeidet rundt homofili, sier leder for LLH, Bård Nylund.

Foto: LLH

Aleksejev, som selv har blitt arrestert for sin kamp for homofile rettigheter i Russland, ber norske og andre vestlige myndigheter reagere tydelig overfor Russlands påtroppende president Vladirmir Putin og hans maktapparat.

UD: – Bekymringsfullt

– Vi kjemper, vi demonstrerer og samler underskrifter, men det eneste som hjelper er internasjonale reaksjoner mot de som lager disse lovene, sier han, og får støtte av Nylung og Ekeløve Slydal.

De mener utviklingen i vårt nærmeste naboland er nå så alarmerende at utenriksminister Jonas Gahr Støre nå må ta kontakt med sine russiske myndigheter. Han må gjøre det klart at Norge ikke aksepterer en homo-lovgivning som trosser grunnleggende menneskerettigheter.

Knebler friheten

– Dette er klart i strid med internasjonale menneskerettighetsstandarder som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det vil kneble friheten til lesbiske, homofile og transpersoner. Vi ber Støre umiddelbart ta kontakt med russiske myndigheter og klargjøre Norges syn, sier Nylund.

– Det er viktig at det nå kommer fra øverste rikspolitiske ledelse, og at vi koordinerer oss med andre land og internasjonale organisasjoner, råd og domstoler, sier Ekeløve-Slydal.

Norske utenriksmyndigheter følger situasjonen nøye, og har allerede tilkjennegitt sitt syn overfor myndighetene i St. Petersburg, ifølge kommunikasjonsrådgiver Kristian Jul Røsjø i UD.

– At det nå er levert et lignende lovforslag på føderalt nivå, til den russiske Dumaen, er urovekkende. Vi vil følge opp dette spørsmålet i kontakt med russiske organisasjoner og overfor sentrale myndigheter, både i Moskva og i internasjonale

Madonna

PROTEST: Madonna har varslet at hun vil gi sin unisone støtte til homofile russere under sin konsert i St. Petersburg til sommeren. Det har provosert myndighetene i byen, som allerede har vedtatt den omstridte loven.

Foto: WIN MCNAMEE / Afp

samarbeidsfora som Europarådet og OSSE, sier han til NRK.no.

– Personlig støtt

Mannen som fremmet lovforslaget som nylig ble vedtatt i St. Petersburg og som er modell for det føderale forslaget, Vitalij Milonov, sier han blir personlig støtt av homofil oppførsel i det offentlige.

Samfunnet må beskyttes, og barn må ikke få inntrykk av at dette er normalt, sier han til Moscow Times.

– Hvis samfunnet mener at en modell for atferd ikke harmonerer med samfunnets interesser, da reagerer dette samfunnet mot det, sier han.

Hvorfor Russland trekker i denne retningen i 2012, samtidig som Europa og den vestlige verden blir mer liberalt innstilt overfor homofile, har flere forklaringer.

– En ting er at Putins parti fisker etter støtte i et konservativt sjikt av det russiske folk. Men i folkedypet er det stor skepsis mot homofile. Man tror at unge kan bli homofile bare av å se andre homofile. Kirken spiller nok en rolle her, sier Ekeleund-Slydal.

SISTE NYTT

Siste nytt