Norske våpen-produsenter utstyrer amerikanske droner i Afghanistan

Norske bedrifter leverer eksplosiver og styringssystemer til amerikanske ubemannede bombefly. Dermed tjener de store penger på den nye, høyteknologiske krigføringen.

Dronefly

Amerikanske soldater sjekker her motoren på et Predator dronefly i Nevada. Norske bedrifter leverer utstyr og eksplosiver tilknyttet disse ubemannede bombleflyene.

Foto: HO / Reuters

De siste årene har førerløse fly, såkalt droner, blitt et av USAs viktigste våpen i Afghanistan og Pakistan.

Dronene bidrar til at amerikanerne kan drepe sine fiender på trygg avstand, styrt fra stasjoner på bakken. Problemet er at denne type krigføring fører til store sivile tap.

Blant bidragsyterne til det som ofte blir kalt avstandskrigen, er norske bedrifter. Chemring Nobel på Sætre på Hurumlandet leverer eksplosiver som skytes fra dronene. Halvveis statseide Kongsberg Gruppen produserer fjernstyrte våpentårn som brukes fra bakken, skriver Ny Tid.

– Kontrollen av norsk våpeneksport bør bli betydelig bedre, sier SVs internasjonale leder Ivar Johansen til NRK.no.

– Norge må stramme inn

Ifølge nettstedet Pakistan Body Count er 1721 pakistanere drept av amerikanske droner. Bare to prosent av dem som hittil er drept i amerikanske droneangrep er Al Qaida-krigere, viser beregninger gjort av nettsiden.

Politikere mener at det nå er på høy tid at Norge strammer inn reglene rundt våpeneksport.

– Den norske stat snakker med to tunger. På den ene siden er vi hånden som vil stopp det onde i verden, og på den andre siden har vi økte interesser i krigen. I dag vet vi ikke sikkert hvor norskproduserte våpen havner, og det er kritikkverdig, sier SVs Johansen.

– Vi vet at produsentene opererer under norske regler, og at det er staten som setter begrensningene. Men disse begrensningene er ikke gode nok. Vi trenger også mer åpenhet rundt våpeneksport.

Som dataspill

Dronefly Nevada Springs

Angrepsdronene blir styrt via satelitt fra Indian Springs i Nevada. Operatør Jason Baber assisteres av Bill Lentz.

Foto: Ethan Miller / AFP

I en rapport fra FNs menneskerettighetsråd sammenlignes avstandskrigen med dataspill. Filosof Lene Bomann-Larsen ved Universitet i Oslo har forsket på de etiske sidene ved krig, og ser helt klar sammenhengen mellom krig og spill:

– Når soldatene sitter og trykker på noen knapper, langt vekk fra der ødeleggelsene skjer, ser de ikke konsekvensene av hva de gjør. Det kan bli for lett å drive krig, og man forstår mindre av alvoret, sier Bomann-Larsen til NRK.no.

Hun mener også det er alvorlig at soldatene slipper å se ofrene i øynene, og at de ikke selv bærer noen risiko. Men forskeren ser også hvordan denne type krigføring kan forsvares.

– Det er jo en måte å unngå tap i egne rekker. Hvis man antar at det er staten som bærer det største ansvaret, er det et problem for hver soldat som mister livet. Å styre ubemannede bombefly fra bakkenivå reduserer antall tap, noe som igjen fører til minsket krigsmotstand fra amerikanerne hjemme.

– Mange liv går tapt

Ukesmagasinet Ny Tid skriver at rakettene som brukes av amerikanske droner er nesten utelukkende av typen Hellfire. Chemring Nobel fra Buskerud er altså leverandører av eksplosiver til dette systemet, viser nettsidene til Forsvars– og sikkerhetsindustriens forening.

Hellfire-missilene er opprinnelig laget for å slå ut panservogner. Selv om de kan treffe spesielle mål med stor nøyaktighet, går som regel mange andre liv tapt i den voldsomme eksplosjonen som følger.

– Hvor mye vi leverer og til hvem, kan jeg ikke kommentere. Men vi er godkjente leverandører til dette systemet. Vi leverer ingredienser til drivstoff, som så blir bearbeidet videre av andre, sier selskapets administrerende direktør Erlend Skjold til Ny Tid.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Angrepsdroner Indian Springs

De ubemannede flyene blir styrt via satelitt fra Indian Springs i Nevada.

Foto: Ethan Miller / AFP

– Beskytter liv på begge sider

Pakistanerne er av dem som har protestert voldsomt mot dronekrigen. CIA utfører nemlig stadig rakettangrep mot antatte Taliban- og Al Qaida-ledere nord i landet ved hjelp av fjernstyrte fly. Flesteparten av de som drepes er sivile, ikke terrorister.

Direktør Skjold i Hurum-bedriften sier at de ikke går inn og gjør vurderinger i hva deres produkter blir brukt til.

Kongsberg Gruppen har spesialisert seg på andre deler av avstandskrigen. Med deres våpentårn lar de soldatene sitte beskyttet inne i pansrede kjøretøy, mens de via fjernstyring kan avfyre dødbringende våpen på utsiden. Kongsberg Gruppen at USA har bestilt nye våpenstasjoner til en verdi av 515 millioner kroner.

– Vårt system beskytter sannsynligvis liv på begge sider. Tradisjonelt har det stått en soldat bak maskingeværet på kjøretøyene, og han har vært utsatt for både snikskyttere, veibomber og andre farer. I en slik situasjon kan soldaten fort bli redd og gjøre feilvurderinger, sier markedsdirektør Rune Werner i Kongsberg Gruppen til Ny Tid.

Markus Nilsen

Leder i Changemaker Markus Nilsen mener det er typisk norsk å tjene på krig.

Foto: Changemaker

– Typisk norsk

Ungdomsorganisasjonen Changemaker har hele tiden vært sterkt imot krigføringen i Afghanistan, og mener det er galt av Norge å ha interesser i krigen.

– Problemet er at norsk våpeneksport øker. Det blir en militarisering av norsk økonomi, sier leder Markus Nilsen.

Changemaker mener også helt klart at Norge bør kreve sluttbrukererklæring også fra land innenfor Nato.

– Nå er dette først og fremst basert på tillit, men det viser seg at vi ikke kan vite om norske våpen har blitt videresolgt og brukt i borgerkriger eller i andre konflikter. Vi vet rett og slett ikke hvor norsk våpenproduksjon havner, avslutter Nilsen.

SISTE NYTT

Siste nytt