Hopp til innhold

EU vil forby bensinbiler i byer

EU-kommisjonen vil forby bensin- og dieselbiler i byer for å tvinge bilister til å bruke andre transportmidler.

El-bil

EU-kommisjonens plan kan tvinge flere til å begynne å bruke el-biler i byene.

Foto: TORU YAMANAKA / AFP

Kommisjonen vil halvere antall bensin- og dieselbiler innen 2030, og bli kvitt dem innen 2050, viser en ny handlingsplan som ble lagt frem i Brussel mandag.

Innføringen av biler som går på strøm eller hydrogen skal være et viktig ledd i EU-kommisjonens plan om drastiske kutt i CO2-utslippene i Europa.

«Ved å nå disse målene vil EU kunne oppnå et kutt på 60 prosent i drivhusgasser fra alle typer transport innen 2050,» heter det på EU-kommisjonens nettsider.

Den reduserte biltrafikken vil også forhåpentligvis halvere antall dødsulykker på veiene innen 2020, heter det videre.

– En vinn-vinn-situasjon

Siim Kallas

Siim Kallas på mandagens presentasjon.

Foto: Elisa Day / Ap

EUs transportkommissær Siim Kallas mener endringene kan innføres uten å påvirke trafikken.

– Den brede oppfattelsen av at man må kutte i mobiliteten for å bekjempe klimaendringene er rett og slett ikke sann, sier Kallas.

Kallas insisterer på at et slikt forbud ikke må gå utover et konkurransedyktig transportsystem, og foreslår å øke bruken av jernbane og ferger.

– Vi kan kvitte oss med transportsystemets avhengighet av olje uten å ofre effektiviteten og bevegeligheten. Det kan bli en vinn-vinn-situasjon, sier han.

– Også mulig i Norge

Einar Håndlykken, Zero

Daglig leder i Zero, Einar Håndlykken, vil ha forbud mot bensin- og dieselbiler også i norske byer.

Foto: NRK

Handlingsplanen kan minne om et tiltak miljøstiftelsen Zero vil ha i Norge.

– Vi har vært inne på noe lignende selv, og mener et slikt tiltak er veldig interessant, sier daglig leder Einar Håndlykken.

– Et slikt forbud kan også ha mye å si for videre utvikling av teknologien, sier han.

Zero-lederen mener forbud mot bensin- og dieselbiler kan ha noe for seg i byene, og at det kan vere bra både for klima og lokal forurensing.

– Det er ihvertfall mulig å se for seg at det kan gå an å innføre det også i Norge. Og vi trenger ikke å vente til 2050, sier han.

Nå ber Håndlykken norske lovmakere om å se grundig på EU-forslaget og undersøke hvordan de europeiske byene som har kommet lengst med dette, gjør det.

– Krever kollektivløft

Inger Elisabeth Sagedal

Et slikt forbud krever et kollektivløft i Norge, mener kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Foto: Lukas

At Zero ønsker at endrigen skal skje raskere enn EU foreslår, overrasker ikke kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Hun ser realismen i målet som EU har satt seg.

– Målet om utslippsfrie biler i byer er ikke umulig å nå. Det er allerede mange slike biler på markedet, og flere kommer, sier hun.

Men før et forbud kan innføres i Norge, mener NAF det gjøres en innsats for å styrke kollektivtilbudet.

– Det må være lett å komme seg inn til byene, tilbudet må være rimelig og gå ofte nok. Det er også behov for innfartsparkeringer som er gratis og tilgjengelige. Et slikt forbud må ikke gå på bekostning av mobilitetsbehovet vi har, sier Sagedal.

Det er også viktig for NAF at intensivene som allerede finnes for å få folk til å kjøpe denne type biler, blir beholdt.

– Hører hjemme i fantasiland

Britiske politikere er imidlertid ikke særlig imponert over forslaget.

– Forslaget fra EU-kommisjonen hører hjemme i et fantasiland. De kunne like gjerne bedt om en slutt på all krig og store, subsidierte sjokoladekaker til førskolebarn, sier Uavhengighetspartiets samferdselstalsmann Christopher Monckton til britiske Daily Mail.

EU-kommisjonen håper også å få kuttet utslippene fra fly- og båttrafikken med 40 prosent innen 2050.

Samtidig bør halvparten av alle reiser på over 30 mil gå via tog eller båt, heter det i planen.

Kommisjonen vil også samordne flytrafikken i hele Europa, og passe på at alle flyplasser og havner har direkte forbindelser til jernbanen.

Et system for å kontrollere flytrafikken i hele Europa skal allerede være på plass i 2020, og kommisjonen satser på å redusere utslippene med 40 prosent ved hjelp av nye typer drivstoff og motorer.

SISTE NYTT

Siste nytt