Hopp til innhold

Luftforurensingen i europeiske storbyer mer enn halvert på en uke

Nye satellittbilder viser at luftforurensingen i europeiske storbyer noen steder er mer enn halvert på en uke etter at landene er stengt ned.

Uvanlig klar luft i Madrid sist søndag etter at luftforurensingen er mer enn halvert.

Uvanlig klar luft i Madrid sist søndag etter at luftforurensingen er mer enn halvert.

Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / NTB Scanpix

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Luftforurensingen i den spanske hovedstaden Madrid var 56 prosent lavere i perioden 16.–22. mars, sammenlignet med uken før.

Det viser tall fra Det europeiske miljødirektoratet (EEA).

Målingene handler ikke om CO₂-utslipp, men såkalte NOx-gasser. NOx er ansvarlig for smog og den typiske brune skyen som dekker større byer og gir dårlig luftkvalitet.

Ifølge EEAs rapport fra 2019 fører luftforurensing til rundt 400.000 for tidlige dødsfall i Europa hvert år.

Det europeiske romfartsinstituttet ESA har publisert satellittbilder som viser den dramatiske nedgangen.

Kart fra ESA som viser konsentrasjonen av NOx-gasser i Spania i perioden 14.-25. mars 2020.
Kart fra ESA som viser konsentrasjonen av NOx-gasser i Spania i mars 2019.

Kart fra ESA som viser konsentrasjonen av NOx-gasser i Spania

European Space Agency (ESA)

Nedgang over hele Europa

Mens Madrid har hatt den største nedgangen i NOx-utslipp, er tallene store for en rekke storbyer.

  • I Barcelona gikk luftforurensingen ned med 40 prosent på en uke. Sammenlignet med samme periode i fjor, er nedgangen på 55 prosent.
  • I Portugals hovedstad Lisboa var NOx-nivået 51 prosent lavere i uke 12, sammenlignet med samme uke i fjor.
  • I Milano har NOx-nivået de siste fire ukene vært minst 24 prosent lavere enn i de foregående fire ukene.
  • I Danmark meldte Miljøstyrelsen forrige torsdag at luftforurensingen hadde gått ned med 40 prosent i de fire største danske byene. Det gjelder København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Som ellers i Europa skyldes nedgangen i hovedsak redusert veitrafikk.

Kart fra ESA som viser konsentrasjonen av NOx-gasser i Italia i perioden 14.-25. mars 2020.
Kart fra ESA som viser konsentrasjonen av NOx-gasser i Italia i mars 2019.

Konsentrasjonen av NOx-gasser i Italia

European Space Agency (ESA)

Mindre veistøv

Seksjonsleder for luft og støy ved Folkehelseinstituttet (FHI), Johan Øvrevik, sier at det er uklart i hvor stor grad vi har reduksjon i luftforurensning i norske byer.

Han antar at tiltakene her i landet fører til redusert luftforurensing. Den reduserte biltrafikken vil for eksempel medføre betydelig mindre oppvirvling av veistøv.

– En del astmatikere som normalt vil reagere på at det er høye konsentrasjoner av svevestøv om våren kan kanskje oppleve at det er mindre av dette og at de får mindre luftveisplager, sier Øvrevik til NRK.

Større risiko for koronasmittede

Avdelingsdirektør Johan Øvrevik ved Folkehelseinstituttet

Avdelingsdirektør Johan Øvrevik ved Folkehelseinstituttet

Foto: Privat

Sammenslutningen av private folkehelse-organisasjoner i Europa, EPHA, sier til Reuters at folk som lever i forurensede byer kan være mer utsatt for alvorlig sykdom om de blir smittet av koronaviruset.

Zoltan Massay-Kosubek i EPHA tror at langvarig eksponering for dårlig luft kan svekke immunforsvaret.

– Den sammenhengen er veldig sannsynlig, Men fordi sykdommen er ny, er det ikke bevist ennå, sier Massay-Kosubek.

Kart fra ESA som viser konsentrasjonen av NOx-gasser i Frankrike i perioden 14.-25. mars 2020
Kart fra ESA som viser konsentrasjonen av NOx-gasser i Frankrike  i mars 2019.

Konsentrasjonen av NOx-gasser i Frankrike

European Space Agency (ESA)

Tror ikke det hjelper koronasmittede

Øvrevik i FHI sier at sannsynligvis vil den helsemessige gevinsten av redusert luftforurensning være av begrenset betydning på lengre sikt.

Så langt vet man bare at luftkvaliteten har blitt markant bedre i noen få uker.

Først hvis en eventuell reduksjon i luftforurensning fortsetter gjennom året og utover neste vinter, kan det ha en betydning for helse også i Norge.

– Vi har liten kunnskap om hva slike kortvarige reduksjoner i eksponering over uker og måneder betyr for helsen, men antar det er viktigere først og fremst er av betydning for helseplage og forbedring av symptomer fra eksisterende sykdommer, sier Øvrevik.

Likevel er det til liten trøst i forhold når det gjelder den pågående pandemien.

– Det vil nok dessverre være marginalt i forhold til de negative konsekvensene av en vedvarende koronaviruspandemi, sier Johan Øvrevik.

SISTE NYTT

Siste nytt