Britisk folkeavstemning 5. mai

Britene skal trolig stemme over et forslag om å forandre valgsystemet 5. mai neste år.

Nick Clegg stemmer

Liberaldemokratenes leder Nick Clegg kommer ut av valglokalet under parlamentsvalget i mai. Nå skal britene ha folkeavstemning om en ny valgordning.

Foto: ANDREW YATES / Afp

Folkeavstemningen skal gjennomføres samtidig som det er lokalvalg i England og valg til den walisiske selvstyreforsamlingen, melder BBC .

Avstemningen vil dreie seg om å endre den nåværende ordningen med valg i enmannskretser der bare de som stemmer på den kandidaten som får flest stemmer får noe igjen for stemmene sine.

Halvparten av stemmene

Alternativet er ikke endelig bestemt, men det mest sannsynlige er et system der velgerne rangerer kandidatene, og bare den som får minst 50 prosent av stemmene blir valgt i første valgomgang. I motsatt fall skjer den en eliminering, kanskje gjennom flere valgomganger, til en av kandidat har sikret seg minst halvparten av stemmene.

Les: Kommer det til å vare fem år ut?

Les: Et historisk øyeblikk av maktdeling

Les: Cameron blir statsminister, Clegg visestatsminister, Brown skal hjem

Det er først og fremst Liberaldemokratene som ønsker et nytt valgsystem. De konservative gjør det ikke, men bøyde seg for Liberaldemokratenes krav om en folkeavstemning under forhandlingene om koalisjonsregjeringen.

Avstemningsdatoen vil trolig bli endelig bestemt på et regjeringsmøte i neste uke.

De konservative imot

De konservative parlamentsmedlemmene må stemme for en folkeavstemning når spørsmålet kommer opp i Parlamentet, men står fritt til å argumentere mot en endring i valgampen.

De konservative vil beholde ordningen med enmannskretser som partiet mener sikrer sterke og stabile regjeringer, mens Liberaldemokratene argumenterer med at ordningen er urettferdig for mindre partier, og at parlamentsrepresentantene ofte velges med støtte fra et mindretall av velgerne.

Frykter mindre valgkretser

Labour frykter at spørsmålet om en ny valgordning vil bli knyttet til en nyvurdering av størrelsen på valgkretsene.

De konservative vil ha nye grenser for valgkretsene, noe Labour setter seg imot. Labour har parlamentsrepresentanter fra en rekke mindre kretser i byene, og mistenker De konservative for å ville svekke Labour ved å utvide kretsene.

SISTE NYTT

Siste nytt