– Bombeavsløring tyder på at Al Qaida har rekrutteringsproblemer

– Når en infiltratør kan få et selvmordsoppdrag i Al Qaida, så viser det at rekruttene ikke akkurat strømmer til, sier terrorforsker Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier.

Flyplasskontroll i USA

Passasjerkontrollen på amerikanske flyplasser er streng. Nå har etterretningstjenesten CIA avslørt et nytt forsøk på å sprenge et passasjerfly.

Foto: Rick Bowmer / Ap

Dobbeltagenten meldte seg frivillig til et selvmordsangrep om bord i et amerikansk passasjerfly. Deretter hoppet han av med bomben som han leverte til amerikansk etterretning.

Romarheim sier det er et godt tegn når man klarer å avverge angrep på denne måten.

– Ikke bare har man avverget dette konkrete angrepet, men har skaffet seg en intakt bombe av det mest sofistikerte slaget. Slik kan man kan tilpasse seg utviklingen etter hvert som bombene blir mer avanserte.

Planla flyterror

Anders Romarheim

Terrorforsker Anders Romarheim sier det er viktig at vestlig etterretning har fått tilgang til den avanserte trusebomben.

Fahd al-Quso

Fahd Mohammed Ahmed al-Quso ble drept i et droneangrep i Jemen. Han sto trolig bak bomben som etterretningen har avslørt.

Foto: Anonymous / Ap

Mandag ble det kjent at en mann tilknyttet Al Qaida var avslørt da han planla å gjennomføre et selvmordsangrep om bord på et amerikansk fly.

Bomben skulle plasseres i terroristens truse, og inneholdt ikke metaller. Derfor ville den være vanskelig å oppdage i en metalldetektor, men bomben var sterk nok til å sprenge et passasjerfly.

Nå viser det seg altså at mannen var en saudisk dobbeltagent som den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA hadde rekruttert.

Mannen samarbeidet hele tiden med CIA, og er nå i sikkerhet. Dessuten fikk han med seg den komplette bomben ut av Jemen. Bomben har nå det amerikanskeføderale politiet FBI i sin besittelse.

Den skal være laget av samme type sprengstoff som den Farouk Abdulmutallab plasserte i trusa i sitt mislykkede forsøk på å sprenge et amerikansk passasjerfly over Detroit i jula 2009.

Han soner nå en dom på livsvarig fengsel i USA. Også Abdulmutallab var rekruttert av Al Qaida i Jemen.

Droneangrep

I et droneangrep som ble gjennomført mot de antatte bakmennene etter at den siste bomben var sikret, ble Fahd Mohammed Ahmed al-Quso drept, ifølge New York Times.

Han ledet utenlandsoperasjonene til Al Qaidas avdeling på den arabiske halvøy, og det skal være han som overleverte bomben til infiltratøren.

Terrorforske Anders Romarheim sier at infiltrasjon som kontra terror- og etterretningsvirksomhet er en gunstig måte å drive på, det er det man helst vil gjøre, heller det enn militære operasjoner.

– Akkurat når det gjelder Jemen, så har vi sett en stor opptrapping av droneangrep. Noen av disse dronene har vært styrt mot målene av nettopp denne saudiske dobbeltagenten.

CIA er kategorisk

– Den amerikanske etterretningstjenesten CIA sier de har hatt kontroll med agenten hele tiden. Er det sannsynlig?

– Det er vanskelig å si noe sikkert om, men det er sjelden CIA er så kategoriske og sier at dette aldri på noe tidspunkt var noen trussel mot det amerikanske folk. Det har jo den nasjonale sikkerhetsrådgiveren uttalt. Det har han fått kritikk for, men det er klart at dersom vi snakker om en saudiske etterretningsagent, så må det jo være nærliggende å tro at det var veldig langt unna at denne bomben kunne komme på avveie, sier Romarheim.

SISTE NYTT

Siste nytt