– Nå kan Obama sikte høyere

Med gjenvalget i boks trenger ikke Barack Obama å være taktisk for å unngå å bli for upopulær. Det kan gi en mer offensiv president.

Barack Obama

KREVENDE: Obama står fritt til å velge kampsaker, men vil få det stridt i Kongressen de neste fire årene.

Foto: WIN MCNAMEE / Afp

Det tror USA-ekspert Hallvard Notaker, som er spent på hvordan presidenten vil

Hallvard Notaker

TO HOVEDSAKER: USA-ekspert Hallvard Notaker tror spesielt to saker peker seg ut som sentrale gjennom Obamas neste fire år.

Foto: UiO

fremstå i sin andre periode. Han tror vi allerede i løpet av våren vil få et inntrykk av hvordan Barack Obamas politiske profil i historiebøkene blir. Obama takket for fire nye år med tillit ved å si at det beste nå er i vente. Hva det innebærer, er nå det store spørsmålet.

– Når han ikke trenger å tenke på nytt gjenvalg, kan han sikte høyere, særlig de første årene, sier Notaker til NRK.no.

– Økonomi altoverskyggende

Med det mener han ikke nødvendigvis at vi vil se en mer «breial» president, men:

– Han har fått fornyet tyngde. Nå handler det om hvor store politiske endringer han ønsker å bruke denne tyngden til.

Hele Obamas seierstale på valgvake

Hele Obamas seierstale på valgvake

Amerikanske medier er allerede i god gang med å utarbeide arbeidsliste for Obamas neste fire år. Elaine Karmarck, ekspert i statsvitenskap ved Harvard Kennedy School of Government, skriver på CNN at presidenten bør konsentrere seg om fortsatt brobygging med den arabiske verden, og etterlyser en klarere tale om hvordan man skal forholde seg til opprøret i Syria og atomtrusselen fra Iran.

I tillegg mener Notaker en mer offensiv klimapolitikk bør lanseres, men viktigst av alt: Få økonomien i orden. USA har både statsgjeld og budsjettunderskudd som tilsynelatende ingen ende vil ta.

Ifølge valgsdagsmålinger fra TV-stasjonene CBS og CNN var det nettopp økonomi amerikanere oppga som sin største motivasjon for å stemme. Notaker tror dette vil være en av sakene som preger Obamas andre presidentperiode mest.

Barack Obama har vunnet presidentvalget

TWITTER-KUNNGJØRING: «Vi klarte det på grunn av dere» skrev Obama på Twitter klokken 05.15, da det ble klart at han hadde vunnet.

Foto: Twitter

– Det altoverskyggende er å få økonomien i orden igjen. Det er krise, og det må dramatiske endringer til. Endringer som handler om hva man kan spare, og hvor man kan tjene inn økte skatter, sier han.

Den andre saken han mener vil bli sentral de neste fire årene, har vært langt mindre omtalt, men er ikke desto mindre kontroversiell. Landet har rundt tolv millioner papirløse innvandrere. Obama-administrasjonen lanserte i vår et program som gir unge, ulovlige immigranter mulighet til arbeidsdeltakelse, men det er på ingen måte synonymt med oppholdstillatelse i landet

Krevende å få gjennomslag

Se jubelen etter at Barack Obama vant presidentvalget ved Det hvite hus.

Jubelen utenfor Det hvite hus

Temaet er svært betent stridsspørsmål mellom Demokrater og Republikanere, men med gjenvalget i boks er tiden inne for å løfte det frem i lyset, tror Notaker.

– Samtidig er denne gruppen også svært viktige for økonomien i USA, slik at de ikke uten videre kan settes på en buss ut av landet. Spørsmålet er hvorvidt man skal lansere gode overgangsordninger, eller om man skal være beinhard så lenge folk er i landet ulovlig, sier han.

Men selv om Obama nå kan sikte friere og høyere uten å frykte for sin politiske fremtid i samme grad, står han ikke fritt i praksis. Balansen i Kongressen og Senatet er også uforandret, med Republikanerne i flertall i førstnevnte og Demokratene i Senatet. Dermed står han overfor intens politisk tautrekking.

Meksikanske innvandrarar

ULOVLIG: Fremtiden til de rundt tolv millioner ulovlige immigrantene i USA kan bli sentralt i Obamas politikk de neste fire årene. Her en meksikansk kvinne og hennes datter i Denver.

Foto: JOHN MOORE / Afp

– Det vil bli like krevende å få vedtatt store ting som før. Og i begge disse sakene er det store motsetninger mellom partiene, sier han.

Det hele blir da et spørsmål om hvem som har minst å tape på å være ettergivende. Obama kan anlegge en tøffere tone, mens Demokratene må vurdere hvilke nederlag de har mest å tape på.

Democrats abroad er selvfølgelig fornøyde med Barack Obamas valgseier på sin valgvake i Oslo

Demokrater i Oslo: – Selvfølgelig blir det sjampanje

– Det er for eksempel slik at Republikanerne har en utfordring med velgere med latinamerikansk bakgrunn. Det blir spennende å se hvordan det kan spille inn i innvandringsspørsmålet. Vi vil nok se en del slik grunnlagsproblematikk.

Blir «lame duck»

arbeidslos

FRUSTRASJON: Obamas mantra om forandring etter insettelsen i 2009 har skuffet mange etter hans snart fire år som president. De økonomiske problemene er store, og arbeidsløsheten rundt åtte prosent.

Foto: AFP

Utenlandske statsledere har neppe store forandringer i vente i sitt forhold med USAs president, tror eksperten.

– Han har ingen store saker han har måttet skyve foran seg der, så det vil nok gå som før, tror Notaker.

Samtidig som Obama kan sikte høyere, vil han også bli mindre betydningsfull før perioden er omme. Fenomenet kalles «lame duck».

– Det handler om at både velgere og kolleger vet at han snart skal ut, og dermed legger mindre vekt på ham.

– De økonomiske problemene har gitt Obama store utfordringer i første periode. Tror du han vil stå igjen til slutt som den som løftet USA ut av krisen?

– Fortellingene om en president er som regel fortellingene om forandring. Men hva som skjer fordi det skjer, og hva som skjer på grunn av at Obama var president, er vanskelig å si nå.

SISTE NYTT

Siste nytt